Aktuelt

Skolen ønsker å komme i kontakt med ringevikarer og korttidsvikarer i programfagene tysk, fransk, spansk, engelsk, psykologi og sosiologi & sosialantropologi.  

Skolen følger smitteverntiltakene slik de til enhver tid fastsettes i de nasjonale smittevernreglene. For tiden gjelder dette gult nivå. Dette innebærer blant annet at hele klasser og andre faste grupper kan ha undervisning sammen. Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde en meters avstand i alle situasjoner.

Fra skoleåret 2020-2021 innføres det nye skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS) ved alle videregående skoler i Rogaland. VIS vil bli tilgjengelig for elever og foresatte ved skolestart.

Vitnemålene er klare til å hentes i skolens resepsjon fra og med Fredag 26. juni!

Nå er det rett før vi starter arbeidet med å produsere vitnemål. Vi er nødt til å vente på en oppdatering på det administrative systemet. Det er forventet at dette er klart tirsdag 16. juni. Husk at det er mange vitnemål som skal produseres, så dette er ikke gjort over natten. Det vil bli sendt ut en sms til dere når vitnemålene er klar.

Her kommer viktig informasjon om offentliggjøring av og klagerett på standpunktkarakterer.

Til toppen