Aktuelt

Du som foresatt får en egen tilgang til VIS for å sikre samarbeidet mellom hjem og skole.  

Produksjon av vitnemål settes i gang etter fellessensuren er ferdig fredag 17. juni. Det er mange vitnemål som skal produseres, så det tar noe tid å få alle ferdige. Det vil bli sendt ut en sms og lagt ut melding på skolens hjemmeside når vitnemålene er klare. Alle skal være klare innen opplastingsfristen på Samordna opptak, som er 1. juli.

Til toppen