St. Svithun vgs

PC-ordning for elever på vg1

Siste sjanse for å benytte seg av PC-ordningen er 30.11.

Husk at ordningen kun gjelder første gangen eleven går i vg1, og den gjelder ikke i vg2 eller vg3. Altså er det siste sjanse nå. Noen tror at dersom de ikke brukte ordningen i år, så kan de kjøpe neste år. Slik er det ikke.

For å lese mer om PC-ordningen og bestille

På St. Svithun vgs er det valgtfritt for elevene å velge Windows eller Mac. 

Informasjonsmøte for foresatte

Velkommen til informasjonsmøte på St. Svithun vgs

VG1 idrettsfag:                      mandag 4.9 kl. 18.00
VG  1STA-1STF:                      torsdag 7.9 kl. 18.00
VG1 1TID og 1TMT:                torsdag 7.9 kl. 19.30

VG2 idrettsfag:                      mandag 4.9 kl. 19.30
VG2 2STA-2STF:                    onsdag 6.9 kl. 18.00
VG2 2TID og 2TMT:               onsdag 6.9 kl. 19.30

Presentasjon fra informasjonsmøte VG1 (PDF, 4 MB)

Presentasjon fra informasjonsmøte VG2 (PDF, 4 MB)

Presentasjon Idrettsfag VG1 (PDF, 4 MB)

Presentasjon Idrettsfag VG2 (PDF, 4 MB)

Aktuelt

  • Elevundersøkelsen gjennomføres fra og med uke 47
    Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Det er obligatorisk å gjennomføre Elevundersøkelsen for 7. trinn, 10. trinn og vg1 i høstsemesteret. Skolene kan også velge om de vil...
  • Informasjon om vitnemål våren 2023
    Produksjon av vitnemål for året avgangselever settes i gang etter fellessensuren er ferdig onsdag 21. juni. Det er mange vitnemål som skal produseres, så det tar noe tid å få alle ferdige. Det vil bli sendt ut en sms og lagt ut melding på skolens...
  • Informasjon om klagerett skoleåret 2022/2023
    I denne artikkelen finner du informasjon om klagerett på standpunktkarakter og regelverket for de forskjellige eksamenene. Legg blant annet merke til at det er en egen hurtigklagefrist på standpunktkarakterer for VG3. Nederst i teksten finner du...
Til toppen