St. Svithun vgs

Informasjonsmøte for foresatte

Velkommen til informasjonsmøte på St. Svithun vgs

VG1 idrettsfag:                      mandag 4.9 kl. 18.00
VG  1STA-1STF:                      torsdag 7.9 kl. 18.00
VG1 1TID og 1TMT:                torsdag 7.9 kl. 19.30

VG2 idrettsfag:                      mandag 4.9 kl. 19.30
VG2 2STA-2STF:                    onsdag 6.9 kl. 18.00
VG2 2TID og 2TMT:               onsdag 6.9 kl. 19.30

Presentasjon fra informasjonsmøte VG1 (PDF, 4 MB)

Presentasjon fra informasjonsmøte VG2 (PDF, 4 MB)

Presentasjon Idrettsfag VG1 (PDF, 4 MB)

Presentasjon Idrettsfag VG2 (PDF, 4 MB)

PC-ordning for elever på vg1

Alle elever som starter opp i vg1 får mulighet til å kjøpe en subsidiert Dell eller en Mac gjennom fylkeskommunens PC-ordning. På St. Svithun er det valgfritt om du velger Windows eller Mac. 

Informasjon om PC-ordningen

 

Aktuelt

  • Informasjon om vitnemål våren 2023
    Produksjon av vitnemål for året avgangselever settes i gang etter fellessensuren er ferdig onsdag 21. juni. Det er mange vitnemål som skal produseres, så det tar noe tid å få alle ferdige. Det vil bli sendt ut en sms og lagt ut melding på skolens...
  • Informasjon om klagerett skoleåret 2022/2023
    I denne artikkelen finner du informasjon om klagerett på standpunktkarakter og regelverket for de forskjellige eksamenene. Legg blant annet merke til at det er en egen hurtigklagefrist på standpunktkarakterer for VG3. Nederst i teksten finner du...
  • Tilbud om gratis vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse
    Tirsdag 31. januar vil alle vg1 elever få tilbud om gratis vaksine mot hjernehinnebetennelse på skolen.
Til toppen