St. Svithun vgs

Til elever på VG3 angående eksamen 22. mai (norsk hovedmål)

Vi har fått beskjed fra Utdanningsdirektoratet om at elever i videregående skole som ble berørt av innloggingsproblemene på eksamen 22. mai får mulighet til å annullere eksamen. Utdanningsdirektoratet skriver at mange av kandidatene som hadde eksamen på videregående skole på mandag, fikk problemer da de skulle logge inn. Utdanningsdirektoratet har nå besluttet at skolene skal søke gruppevis annullering av eksamen på vegne av elever som ble berørt. Eleven bestemmer selv om de vil stå på denne lista.

Vi vet foreløpig ikke alt om hvordan dette praktisk skal gjøres, men vi er blitt forespeilet å få mer informasjon på tirsdag og vi vil da også informere elevene mer om dette.

Les pressemeldingen fra Utdanningsdirektoratet 

 

Fredag 19. mai begynner årets eksamensperiode

Eksamensperioden begynner med sidemålseksamen 19. mai for VG3, og deretter går det slag i slag med eksamener. Her finner du noe informasjon om eksamen.

Eksamen begynner klokka 9.00 om morgenen, men elever som skal opp til eksamen må alltid møte seinest klokka 8.30 for registrering og innlogging m.m.

Husk legitimasjon og lader til Mac/PC.

Elevene finner informasjon om hvilket rom de skal møte på i VIS, og hvilke eksamener de er trukket opp i i VIS:

For VG1-elever:

  • Totalt ca 20 % av VG1-elevene blir trukket opp i eksamen, enten skriftlig eller muntlig.
  • Dersom du ikke har fått et eksamensparti på trekkdagen 12. mai, kan du likevel bli trukket opp i muntlig/ muntlig-praktisk eksamen.

For VG2-elever:

  • Alle elever kommer opp i 1 eksamen, enten skriftlig eller muntlig.
  • Dersom det ikke står et eksamensparti på trekkdagen 12. mai, vet du at du blir trukket opp i muntlig/ muntlig-praktisk eksamen.

For VG3-elever:

  • For ST/TID/TMT: Alle elever blir trukket opp i norsk hovedmål og 2 andre skriftlige eksamener (så langt det lar seg gjøre), disse blir kunngjort den 12. mai. Alle kommer også opp i 1 muntlig/ muntlig-praktisk eksamen.
  • For ID: Alle elever blir trukket opp i norsk hovedmål og 3 andre eksamener (disse kan være muntlig, muntlig-praktisk eller skriftlig)

 

Muntlig/ muntlig-praktisk eksamen, gjelder alle trinn:

Muntlig-/ muntlig-praktisk eksamen blir kunngjort 48 timer før eksamen skal avholdes. Datoene for muntlig/ muntlig-praktisk eksamen er 8., 14. og 16. juni, med trekk 6., 12. og 14. juni.

 

Her finner du informasjon om alle tillatte hjelpemidler og lenke til mer informasjon om skriftlig og muntlig eksamen

Her finner du informasjon om Støtte til Teknisk oppsett av maskinen

 

Meld deg på årets Sommerskole

Sommerskolen er et gratis tilbud til deg som har stryk eller ikke vurdering (IV) i et fag. 

Du kan kun ta ett fag i løpet av Sommerskolen 2023. Dato får årets sommerskole er fra 16.-29. juni.

Les mer om Sommerskolen 2023 

Aktuelt

Til toppen