Viktig informasjon til VG3-elevene siste uka i skoleåret

Skoleåret er snart slutt, her kommer viktig informasjon i den forbindelse.

Avslutningsseremoni

Mandag 17. juni er det avslutningsseremoni i Stavanger Forum. Der skal klassene sitte samlet. Selve seremonien begynner klokka 18.00, men kontaktlærerne vil fortelle hvor de enkelte klassene skal møte i forkant.

Informasjon i forbindelse med sensur skriftlig eksamen

Karakterene på eksamen blir fortløpende lagt ut i VIS fra og med onsdag 19. juni, og videre på torsdag og fredag. Du anbefales å holde deg oppdatert i VIS. Ta kontakt med skolen dersom du har spørsmål. Det sendes ut SMS når alle eksamenskarakterer er overført til VIS. Sjekk at telefonnummeret ditt stemmer i VIS.

Du har klagerett på karakterene til skriftlig eksamen. Dersom du vil klage, gjør du det ved å ta kontakt med avdelingsleder Sascha Njaa Tjelta på e-post sascha.njaa@skole.rogfk.no

Legg merke til at det finnes en hurtigklagefrist også for skriftlig eksamen. Hurtigklagefristen er onsdag 26. juni klokka 12.00.

Hurtigklagebehandling skjer i uke 26. Hurtigklage forutsetter at statsforvalteren har kvalifiserte sensorer til klagebehandlingen i faget.

Ordinær klagefrist på eksamen utenom hurtigklagefrist er 10 dager etter tidspunkt karakter er publisert. Ordinære klager har behandlingsfrist 10.september.

Merk at ved en ny vurdering i klagenemd kan du gå opp eller ned i karakter, eller bli stående på samme karakter. Du har rett til å gjøre deg kjent med ditt eget svar. Søk gjerne råd hos faglærer hvis du vil klage.

Vær oppmerksom på at en klage på karakter er noe annet enn klage på formelle eller tekniske feil og det gjelder egne regler for dette. Dersom du mener at du har opplevd tekniske eller formelle feil på skriftlig eksamen må du ta kontakt med rektor så raskt du kan. Du kan lese mer her

Når får jeg vitnemål?

Dersom du har bestått alle fag og eksamener har du rett på vitnemål. Skolen sender vitnemålet ditt elektronisk til Samordnet opptak innen fristen til høyere utdanning, 1. juli.

Dersom du får 1 eller IV i ett eller flere fag vil du få kompetansebevis og må ta fag om igjen for å få vitnemål. Det tar noe tid for skolen å lage disse i papirformat, og du vil få SMS når du kan hente vitnemålet eller kompetansebeviset ditt. Det vil dessuten komme mer informasjon på skolens nettside. Vitnemålet i papirformat vil være nyttig for eksempel i forbindelse med jobbsøknader eller annet. Du kan lese mer om vitnemål på skolens nettside.

Dersom du har behov for vitnemål på engelsk er det viktig at du tar kontakt med Kristine Rosland Gjerstad på skolens kontor i god tid før ferien og seinest onsdag 26. juni.