Aktuelt

Du som foresatt får en egen tilgang til VIS for å sikre samarbeidet mellom hjem og skole.  

Produksjon av vitnemål settes i gang etter fellessensuren er ferdig fredag 17. juni. Det er mange vitnemål som skal produseres, så det tar noe tid å få alle ferdige. Det vil bli sendt ut en sms og lagt ut melding på skolens hjemmeside når vitnemålene er klare. Alle skal være klare innen opplastingsfristen på Samordna opptak, som er 1. juli.

Du kan klage på standpunktkarakterer eller på at du ikke har fått karakter til standpunkt (IV). Eleven kan klage selv, og foresatte kan klage på vegne av eleven fram til han eller hun fyller 18 år. Det er ikke klagerett på underveisvurdering eller halvårsvurdering.

Unntaket fra fraværsreglene gjelder for hele skoleåret 2021-2022. Elever som har fravær av helsegrunner, skal slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en foresatt, mens myndige elever kan legge fram egenmelding.

Regjeringen opphever påbudet om smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19 forskriften. Det betyr at barn, elever og ansatte kan gå tilbake til en mer normal barnehage- og skolehverdag.

Tirsdag 1. februar kommer vaksinebussen til St. Svithun vgs. Den vil stå i skolegården mellom klokka 10.30 og 12.30. Alle, både elever og ansatte, kan benytte seg av tilbudet. Her kan man få første dose, og også andre eller tredje dose dersom det er lang nok tid siden forrige dose.

Til toppen