Aktuelt

Det er gjort noen endringer i den nasjonale smitteveilederen for når elever og ansatte med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke skal komme på skolen.

Vi har to nye stillingsutlysninger med søknadsfrist 15.09.2020

Arbeidet med tilgangen til foresatte i VIS pågår, men er dessverre forsinket.

Skolen ønsker å komme i kontakt med ringevikarer og korttidsvikarer i programfagene tysk, fransk, spansk, engelsk, psykologi og sosiologi & sosialantropologi.  

Skolen følger smitteverntiltakene slik de til enhver tid fastsettes i de nasjonale smittevernreglene. For tiden gjelder dette gult nivå. Dette innebærer blant annet at hele klasser og andre faste grupper kan ha undervisning sammen. Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde en meters avstand i alle situasjoner.

Fra skoleåret 2020-2021 innføres det nye skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS) ved alle videregående skoler i Rogaland. VIS vil bli tilgjengelig for elever og foresatte ved skolestart.

Til toppen