Informasjon om klagerett skoleåret 2023/2024

I denne artikkelen finner du informasjon om klagerett på standpunktkarakter og regelverket for de forskjellige eksamenene. Legg blant annet merke til at det er en egen hurtigklagefrist for VG3.

Klagerett for standpunktkarakterer og egen hurtigklagefrist for VG3

Som elev i videregående skole kan du klage på eksamenskarakterer og standpunktkarakterer. Du kan også klage på at du ikke har fått karakter i et fag (IV). Foresatte til elever under 18 år har selvstendig klagerett. Det er ikke klagerett på underveisvurdering eller halvårsvurdering.

Elever på VG3 kan benytte seg av hurtigklage med egen frist. Hurtigklage gjelder kun for VG3. På St. Svithun VGS må en klage være levert inn seinest onsdag 12. juni klokka 15.00 for at klagen skal kunne hurtigbehandles. Denne fristen er satt for at klager skal kunne behandles før inntak til videre studier.

For klager som ikke skal hurtigbehandles er fristen 10 dager etter at eleven har fått vite karakteren og/eller fått begrunnelse for denne.
Standpunktkarakterer for VG3 blir offentliggjort fredag 7. juni. 
Standpunktkarakterer for VG1 og VG2 blir offentliggjort 11. juni.

Dersom du vil klage, er det viktig at du følger riktig framgangsmåte:

  • Du må bruke riktig skjema og holde tidsfristene.
  • Klagen må være signert og leveres fysisk på skolen.
  • Du kan få hjelp til å skrive ut utfylte skjema på skolen.

Her finner du mer informasjon om klagerett og lenker til skjema dersom du skal klage: Hvordan klager du - Rogaland fylkeskommune (rogfk.no)

Du kan også finne mer informasjon her: Klage på karakter - Rogaland fylkeskommune (rogfk.no)

Hvilke regler gjelder for eksamen?

Det er forskjellige regler som gjelder for de forskjellige typene eksamen:

Muntlig eksamen, muntlig-praktisk eksamen og praktisk eksamen uten dokumentasjon/produkt

Du kan bare klage på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet. Får du medhold, vil eksamenen din bli annullert, og du har rett til å gå opp til ny eksamen. Dersom du velger å ta ny eksamen og faget er et trekkfag, skal faget trekkes på nytt.

  • Forskrift til opplæringsloven eksamen §§ 5–10 - 5-11).


Skriftlig eksamen

Klagefrist på eksamen er 10 dager etter tidspunkt karakter er publisert.

Ordinære klager har behandlingsfrist 10.september.

For hurtigklagebehandling er fristen 26. juni klokka 12.00

Hurtigklage forutsetter at statsforvalteren har kvalifiserte sensorer til klagebehandlingen i faget.

Hurtigklagebehandling skjer i uke 26.

Dersom du vil klage, gjør du det ved å ta kontakt med avdelingsleder Sascha Tjelta Njaa på e-post sascha.njaa@skole.rogfk.no Klager på skriftlige eksamener registreres av skolen i PAS.

Du har rett til å gjøre deg kjent med ditt eget svar. Søk gjerne råd hos faglærer hvis du vil klage.  

Merk at ved en ny vurdering i klagenemd kan du gå opp eller ned i karakter, eller bli stående på samme karakter.

Vær oppmerksom på at en klage på formelle eller tekniske feil er noe annet enn klage på karakter og det gjelder egne regler for dette. Dersom du mener at du har opplevd tekniske eller formelle feil på skriftlig eksamen må du ta kontakt med rektor så raskt du kan. Du kan lese mer her.