Studiespesialisering

Ønsker du å studere på høyskole eller universitet? Da er studiespesialisering for deg. Du kan velge mellom realfag og språk, samfunnsfag og økonomi. 

Hvorfor velge studiespesialisering? 

Du lærer

Avhengig av dine fagvalg:

  • matematikk og andre realfag
  • ledelse og økonomi
  • historie, politikk og psykologi
  • språk
  • andre teoretiske fag

Du bør være

  • interessert i å arbeide med teoretiske fag
  • samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert
  • interessert i å skrive eller regne
  • interessert i kultur- og samfunnsforhold

Les mer om studiespesialisering på vilbli.no

Hvorfor velge St. Svithun vgs?

St. Svithun vgs har lange tradisjoner og har et sterkt fagmiljø innenfor studiespesialiserende utdanningsprogram.

Vi er store på programområdet realfag og den største skolen på programområdet språk, samfunnsfag og økonomi. Dette gir oss anledning til å tilby våre elever et bredt og solid fagtilbud. Skolen tilbyr også programfag fra utdanningsprogrammet for idrett som kan kombineres med de programområdene skolen tilbyr. 

Utfyllende informasjon om de ulike programfagene finner du ved å klikke på linkene under. 

Programfagene du kan velge innenfor:

Realfag

Språk, samfunnsfag og økonomi

Les om hvordan søke skoleplass

Første året - VG1  

Du går på skole i tre år, og du må ha både fellesfag og programfag i løpet av de tre årene. På VG1 er alle fagene fellesfag, men du velger hvilket fremmedspråk og hvilken type matematikk du vil ha. Det er 30 timer i uken med undervisning i ulike fag.

Faglig sett foregår undervisningen dette første året sammen med resten av klassen, med unntak av i fremmedspråk og i matematikk. I tabellen under finner du en oversikt over de ulike fagene på VG1.

På mange måter er dette første året dermed et år hvor du som elev følger en type undervisning du er vant med fra ungdomskolen. I løpet av skoleåret er det likevel viktig å bestemme seg for hvilke fag man ønsker å gå videre med på i VG2 og i VG3. Skolens rådgivertjenste hjelper deg til å velge fag som passer best for deg og dine videre planer for studier.


Andre året - VG2

På VG2 har du færre fellesfag. I tillegg til fellesfagene, velger du tre ulike programfag, der minst to må være innenfor ditt programfagsområde. Du kan velge mellom realfag og språk, samfunnsfag og økonomi.

På studiespesialiserende studieretning på VG2 skiller vi mellom to typer fag: Fellesfag og programfag. Fellesfagene er fag du har sammen med resten av klassen din, mens programfag er fag du velger ut fra hvilken type utdanning du sikter deg inn mot etter videregående skole. 

På VG2 må du ha minimum ha 30 timer (sammenlagt felles- og programfag) for å få godkjent vitnemål.

 

Tredje året - VG3

 På VG3 fortsetter du med to av programfagene du valgte som fordypning på VG2. I tillegg står du fritt til å velge et tredje programfag. 

Du har totalt 30 timer (sammenlagt felles- og programfag) undervisning per uke.

Veien videre

Du oppnår studiekompetanse og kan ta høyere utdanning. Det betyr at du kan søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter. 

Husk at noen studier kan ha spesielle opptakskrav. Dette bør du sjekke, før du velger fag.  

Du finner søknadsfrister og - krav på samordnaopptak.no