Rådgivere

Rådgiverne kan kontaktes på mail hver dag, adressen finner du på skolens hjemmeside, søk på «Finn ansatt».

I en krevende tid som nå kan det være behov for å snakke med noen om situasjonen og hvordan man har det. Mange opplever også dette som en ensom tid med lite sosial kontakt. Dersom du trenger noen å lufte tankene med kan du også ta kontakt med skolens helsesykepleier Beate Haddeland tlf: 918 311 56.

Andre hjelpetilbud er  helsestasjonen for ungdom og alarmtelefonen for barn og unge tlf 116111 og mental helse hjelpetelefon tlf 116123. Det er også mulig å gå inn på  helsenorge.no og ung.no  for info om hjelpetelefoner og annet om psykisk helse

Skolens tre rådgivere har forøvrig ansvar for følgende klasser:

1IDA, 1IDB
2IDA, 2IDB, 2TMT
3IDA, 3IDB, 3TMT

Lasse Lütcherath Ihle

E-post: lasse.lutcherath.ihle@skole.rogfk.no

Mobil: 92 82 44 95

1STC,1STE, 1STF, 1TMT
2STD, 2STE, 2STF
3STD, 3STE, 3STF, 3TID

Anita Skribeland

E-post: 
anita.odland.skribeland@skole.rogfk.no

Mobil: 47 63 06 26

1STA, 1STB, 1STD, 1TID
2STA, 2STB, 2STC, 2TID
3STA, 3STB, 3STC

Trond Magne

E-post: tron.oeystein.magne@skole.rogfk.no

Mobil: 96 09 73 21

Vår oppgave er å:

  • gi deg oppfølging og hjelp dersom du har personlige, sosiale eller emosjonelle vansker som kan ha noe å si for dine skoleprestasjoner og sosiale forhold på skolen.
  • hjelpe til med å tilrettelegge undervisning, heldagsprøver og eksamen dersom du har krav på spesiell tilrettelegging i forhold til helseproblemer.
  • sette deg i kontakt med skolens helsesøster eller psykolog hos Pedagogisk-psykologisk tjeneste for videregående skole, eller hjelpe til med å kontakte Oppfølgingstjenesten og flere andre hjelpeinstanser etter behov.
  • gi deg utdanning- og yrkesveiledning gjennom samtaler for gradvis hjelpe til med bevisstgjøring omkring egne interesser, ferdigheter og verdier i forbindelse med fagvalg. Vi arrangerer informasjonsmøter med universiteter og høgskoler slik at dere blir kjent med studietilbud i inn og utland.

Vi er alle underlagt taushetsplikten. Du skal derfor føle deg trygg når tar opp ulike tema med oss. Det er du selv som bestemmer, i samråd med oss, hvilke andre samarbeidsparter vi må/skal kontakte for å skaffe riktig hjelp til deg.

Ta kontakt med din rådgiver hvis du vil avtale tid for samtale.