Fravær - varslinger

Det sendes ut varsler til elevene i alle fag dersom de har så stort fravær at de er i fare for ikke å få karakter. 

Det er fra august 2016 innført ny fraværsregel - 10%:

Les mer om dette i Fraværsreglement.

Se forøvrig søknadskjema angående fritak fra fravær ved velferdspermisjon under på denne siden.

Det sendes også ut varsel dersom en elev står i fare for å få nedsatt karakter i orden eller atferd. Varsler sendes i alle fag.

Rundskriv Udir -1 - 2010:
"Dersom det er fare for at læreren ikke har grunnlag for å fastsette karakter i forbindelse med halvårsvurdering eller standpunktkarakter i fag, skal elevene varsles så tidlig som mulig, jf. § 3-7. Dersom varsel ikke gis, skal karakter i forbindelse med halvårsvurdering eller standpunktkarakter gis."

Søknadsskjema: Velferdspermisjon (PDF, 246 kB)

Søknadsskjema: Org.studiearb - idrettsfravær (PDF, 154 kB)