Informasjon om vitnemål våren 2023

Produksjon av vitnemål for året avgangselever settes i gang etter fellessensuren er ferdig onsdag 21. juni. Det er mange vitnemål som skal produseres, så det tar noe tid å få alle ferdige. Det vil bli sendt ut en sms og lagt ut melding på skolens hjemmeside når vitnemålene er klare. Alle skal være klare innen opplastingsfristen på Samordna opptak.

Elektronisk vitnemål på Samordna opptak (NVB)

Når vitnemålene er skrevet ut vil de også bli tilgjengelig elektronisk i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB) - Samordna opptak. Det er veldig viktig at alle logger seg inn og sjekker at alt stemmer (navn, fag og karakterer). Dette gjøres i Samordna opptak sin søkerportal: https://sok.samordnaopptak.no/#/. Gi beskjed så fort som mulig hvis noe er feil. 

Kontaktperson er Kristine Rosland Gjerstad e-post kristine.rosland.gjerstad@skole.rogfk.no eller telefon 960 97 308

Papirutgaven av vitnemålet

Denne skal hentes i skolens resepsjon etter at du har fått beskjed fra skolen om at papirvitnemålet er klart. Husk å ha med legitimasjon. Det følger med en godkjent kopi i tillegg til originalen. Skolens åpningstider for sommeren blir lagt ut på hjemmesiden.

Dersom du har søkt på private høyskoler eller studier i utlandet bruker de ikke Samordna opptak, og krever at du leverer dokumentasjon selv. Da må du selv sørge for å få sendt dette innen fristen du har fått oppgitt av det aktuelle studiestedet.

Selv om du ikke trenger vitnemålet ditt til å søke studier nå oppfordrer vi alle til å hente det. Dette er et viktig dokument som du må ta godt vare på. En utskrift av det elektroniske vitnemålet på samordna opptak er ikke et godkjent dokument siden det ikke har stempel og signaturer fra skolen. Har du ikke mulighet til å hente vitnemålet selv kan andre gjøre det for deg hvis de har med seg en signert fullmakt. Vitnemålet kan også hentes etter sommerferien.

Har du levert inn klage på karakter?

Hvis du har levert inn klage innen hurtigklagefristen, vil denne bli behandlet innen 30. juni. Hvis karakteren blir endret vil det bli laget et oppdatert vitnemål. Opplastingsfrist på Samordna opptak for vitnemål med ny karakter etter hurtigklage er 10. juli. 

Hvis du får ny karakter etter ordinær klage blir vitnemålet oppdatert etter sommeren.

Ta kontakt hvis du lurer på noe.

God sommer!