Toppidrettslinjen

Idrett på Facebook

Toppidrettstilbudet gir talentfulle ungdommer mer idrettsambisjoner mulighet til å kombinere idrett og skolegang.

St. Svithun har to spesielt tilbud for deg som har ambisjoner med idretten din. Elever som velger 'Toppidrett' eller 'Talenter mot toppen' kan kombinere idrettssatsing med studiespesialiserende utdanningsprogram.

Begge idrettsklassene har programfaget  "Toppidrett 1, 2 og 3" i tillegg til de andre fagene på studiespesialiserende. Faget Toppidrett inneholder basistrening, ferdighetsutvikling og treningsplanlegging. 
Treningene fordels på tre/fem økter i skoletiden pr uke, og vi legger til rette for deltakelse i konkurranser, kamper og treningssamlinger. 
Skolen arrangerer også relevandte idrettsseminarer for sine toppidrettselever.

På tilbudet 'Talenter mot toppen' har vi de beste trenerne vi kan hente innenfor de ulike idrettene. 
På 'Toppidrett' bruker vi skolens dyktige idrettslærere i tillegg til dyktige trenere fra våre samarbeidsklubber.

Du kan gjennomføre skolegangen på tre år, men vi åpner muligheten til at du kan bruke et 4. år dersom du trener mye.

Mange av våre elever hevder seg på nasjonalt nivå og flere representerer Norge i internasjonale mesterskap fra nordisk til VM og OL både jr og sr, innen mange ulike idretter.

Elever som velger Toppidrett kombinerer idrettssatsing med studiespesialiserende utdanningsprogram. Idrettstilbudet gir mulighet til å trene 8 timer i uka i skoletida. Sammen med skolens lærere bruker vi dyktige trenere fra våre samarbeidsklubber i idrettsundervisningen.
 

Opptaksvilkår

Vedleggsskjema 

Søknaden må være ferdig utfylt og sendt innen 1. mars!

Svithun - vi utvikler talenter