Opptaksvilkår

Gjelder for tilbudene Studiespesialisering med toppidrett (Toppidrettslinja og Talenter mot toppen):

Skolemessig:
Karakterkrav er fullført grunnskole med et karaktersnitt på minimum 4,0 til VG1. Søkere til VG2 og VG3 må ha et karaktersnitt fra foregående skoleår på minimum 3,7.
I særtilfeller kan karaktersnittet fravikes. Skolen vil da foreta en vurdering om det er realistisk om du vil kunne klare kombinasjonen av idrettssatsing og studiespesialiserende programfag. Vurderingen vil baseres på evt. intervju, karakter i sentrale skolefag som norsk, matte, engelsk og naturfag samt fravær og karakter i orden, oppførsel. 
Det kreves fremmedspråk fra ungdomsskolen for å komme inn på Toppidrettslinja og Talenter mot toppen.
Yrkesfag ved Jåttå vgs:
For de som søker Talenter mot toppen på yrkesfagene ved Jåttå vgs må de kvalifisere seg karaktermessig på lik linje med andre søkere på de ulike utdanningsprogrammene.

Idrettsmessig:
Følgende kriterier blir lagt til grunn ved inntak:

  • Idrettslige egenskaper, ferdigheter, utviklingspotensial og holdninger 
  • Skolekarakterer

Søker kan dokumentere i vedleggsskjemaet idrettslige prestasjoner fra siste år. 

Hver idrett vi tilbyr ved skolen har en prioriteringsliste for inntak basert på kriteriene ovenfor. Ved oversøking av kvalifiserte søkere blir disse fulgt. Står det idrettsmessig likt mellom to eller flere søkere, vil karakterene oppgitt i vedleggsskjemaet bli tillagt vekt. Søkere med idretter som skolen har trenere i, vil bli prioritert ved inntaket. Søkere med idretter som skolen ikke har trenere i, kan tas inn dersom det blir plass. 

Idretter som tilbys på St Svithun

Opptaket til TMT foregår i dialog med særidrettsforbundene. Søkere kan legge ved dokumentasjon fra siste års resultater. 

For treningene på Talenter mot toppen har skolen formelt samarbeid med: Olympiatoppen Sør-Vest, Rogaland Idrettskrets og Universitetet i Stavanger. Disse kvalitetsikrer tilbudet og sørger for kvalifiserte trenere. 
Det er Olympiatoppen Sør-Vest som bestemmer hvilke elever som skal få tilbudet om å være med i «Talenter mot toppen», men det er fylkeskommunen som tar inn elever til skoleplassen på vanlig måte.

Din klubb/idrettslag må være medlem av NIF og et særforbund. Klubben du er tilknyttet skal ha et tilbud til deg for ettermiddag/ kveldstrening. I skoletiden samarbeider vi med klubb/idrettslag for å tilby et best mulig treningsopplegg. 
Søkere kan bli innkalt til intervju og evt opptaksprøve/ vurdering av idrettslig prestasjon. 

Hvordan søker jeg?

  1. Det søkes på www.vigo.no for inntak til videregående skoler. Husk at Studiespesialisering med toppidrett på St Svithun vgs har eget kodenummer (samme nummer for både Talenter mot toppen og Toppidrett) . 
    For søknader til Jåttå vgs, søkes det vanlig til det utdanningsprogrammet du ønsker. Du må komme inn på tilbudet på vanlig måte, og vil så få status som TMT-elev.
  2. Bekreftelse på prestasjons- og ferdighetsnivå skal skrives på eget skjema (elektronisk).  På dette skjemaet prioriterer du også hvilket tilbud du søker på, Talenter mot toppen eller Toppidrett, St Svithun vgs eller Jåttå vgs.
    Dette skjemaet kan du fylle ut og sende inn så fort du har gjort det klart fra 1. jan og senest 1.mars.
    Endelig opptak gjøres med bakgrunn i avsluttende vitnemål fra 10.klasse.

Vedleggsskjema

Til toppen