Opptaksvilkår

Gjelder for tilbudene Studiespesialisering med toppidrett (Toppidrettslinja og Talenter mot toppen):

Skolemessig:
Karakterkrav er fullført grunnskole med et karaktersnitt på minimum 4,0 til VG1 (40 karakterpoeng). Søkere til VG2 må ha et karaktersnitt fra foregående skoleår på minimum 3,7 (37 karakterpoeng).
I særtilfeller kan karaktersnittet fravikes. Skolen vil da foreta en vurdering om det er realistisk om du vil kunne klare kombinasjonen av idrettssatsing og studiespesialiserende programfag. Vurderingen vil baseres på evt. intervju, karakter i sentrale skolefag som norsk, matte, engelsk og naturfag samt fravær og karakter i orden, oppførsel. 
Det kreves fremmedspråk fra ungdomsskolen for å komme inn på Toppidrettslinja og Talenter mot toppen.

Idrettsmessig:

Søkere må ha tilbudene som første ønske for å bli vurdert som søker.

Studiespesialisering med toppidrett, TID og TMT, er tilbud for søkere som kan vise til idrettslige prestasjoner på regionalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå.
De idrettsmessige kravene gjelder også søkere til Idrettsfag med toppidrett, der de inngår i treningsgruppene med Toppidrettslinja (uttak på Idrettsfag skjer de første ukene etter skolestart).
Det blir lagt vekt på søkers idrettslige ferdigheter, holdninger og utviklingspotensiale ved prioritering av søkere. Vurdering av søkere foregår i dialog med søkernes klubber og eventuelt særidrettsforbund.

Hver idrett vi tilbyr ved skolen har en prioriteringsliste for inntak basert på kriteriene ovenfor. Ved oversøking av kvalifiserte søkere blir disse fulgt. Står det idrettsmessig likt mellom to eller flere søkere, vil karakterene oppgitt i vedleggsskjemaet bli tillagt vekt. Søkere med idretter som skolen har trenere i, vil bli prioritert ved inntaket. Søkere med idretter som skolen ikke har trenere i, kan tas inn dersom det blir plass. 

Søker må være medlem i en klubb/idrettslag som må være medlem av NIF og et særforbund. Klubben du er tilknyttet skal ha et tilbud til deg for ettermiddag/ kveldstrening. I skoletiden samarbeider vi med klubb/idrettslag for å tilby et best mulig treningsopplegg. 
Søkere kan bli innkalt til intervju/ samtale og evt opptaksprøve/ vurdering av idrettslig prestasjon.

Det er Olympiatoppen Sør-Vest (TMT) og skolen (Toppidrettslinja) som vurderer søkerne og anbefaler til inntakskontoret i fylkeskommunen hvem skal få tilbud ved skolen, men det er fylkeskommunen som formelt tar inn elever til tildelte skoleplasser.

Idretter som tilbys på St Svithun

 

Hvordan søker du?

  1. Det søkes på www.vigo.no for inntak til videregående skoler. Husk at ‘Studiespesialisering med toppidrett’ på St Svithun vgs er eget valg i vigo.no (samme valg for både Talenter mot toppen og Toppidrett) . 
  2. Bekreftelse på prestasjons- og ferdighetsnivå skal skrives på eget skjema (se lenke under).  På dette skjemaet prioriterer du også hvilket tilbud du søker på, Talenter mot toppen ved St. Svithun eller Jåttå vgs, eller Toppidrettslinja ved St Svithun vgs.
    Dette skjemaet kan du fylle ut og sende inn så fort du har gjort det klart fra 1. jan og senest 1.mars.
  3. Endelig opptak gjøres med bakgrunn i avsluttende vitnemål fra 10.klasse
  4. Alle søkere får skriftlig svar fra skolen i begynnelsen av mai.

Vedleggsskjema

Inntaksforskrift