Ledelsen ved St Svithun videregående skole

Åsmund Glende Jakobsen

Rektor

E-post: asmund.glende.jakobsen@skole.rogfk.no

Mobil: 416 86 149

Irene Sørenes Bru

Administrasjonsleder

Epost: irene.sorenes.bru@skole.rogfk.no

Mobil: 469 47 322

Anja Helen Steinsland

Avdelingsleder - norsk 

E-post: anja.helen.steinsland@skole.rogfk.no

Mobil: 913 51 597

Christin Beenfeldt

Avdelingsleder - språkfag
Elevansvar: VG1 studiespesialisering

E-post: christin.beenfeldt@skole.rogfk.no

Mobil: 481 07 873

Siri Emilie Bjørge

Avdelingsleder - samfunnsfag
Elevansvar: VG3 studiespesialisering

E-post: siri.emilie.bjorge@skole.rogfk.no

Mobil: 957 69 575

Sascha Njaa

Avdelingsleder - realfag
Eksamensansvarlig
Elevansvar: VG2 studiespesialisering

E-post: sascha.njaa@skole.rogfk.no

Mobil: 995 88 401

Jørund Skadberg

Avdelingsleder - idrettsfag
Elevansvar: Idrettsfagselevene

E-post: joerund.tore.skadberg@skole.rogfk.no

Mobil: 971 94 577

Sigurd Støren

Avdelingsleder - idrett TID/TMT
Elevansvar: TID-/ TMT-elevene

E-post: sigurd.storen@skole.rogfk.no

Mobil: 930 46 386