Rektors hilsen

Elevene søker seg til St. Svithun vgs med ambisjoner om å lykkes både faglig og sosialt. Vi er sammen om å få det til.

Portrett av rektor Åsmund Glende Jakobsen - Klikk for stort bilde

St. Svithun videregående skoles historie begynte i 1918 på Storhaug, men vi har siden 1968 holdt til på Tjensvoll. Vi har altså en over hundre år lang historie.

I dag tilbyr vi studiespesialisering, studiespesialisering med toppidrett og idrettfag. Til sammen har skolen om lag 900 elever og rundt 100 lærere, og elevene kan velge fra et stort utvalg fag; realfag, samfunnsfag, idrett eller språk. Dette er et mangfold vi er stolte av. Vi er også stolte av hvor moderne skolen er blitt etter at den ble bygget ut og restaurert. Aller mest stolte er vi over de engasjerte elevene vi har på skolen, og av det dyktige personalet som arbeider her. Alt ligger til rette for at vi skal lykkes med våre anstrengelser.

Og lykkes gjør vi best sammen. Dette er en overbevisning vi ansatte er blitt enige om å arbeide etter. Også elevene vil oppleve best klasse- og skolemiljø ved å arbeide sammen. For den enkelte elev er det viktig å være bevisst på hvordan man selv bidrar til best mulig trivsel og læringsmiljø. I tillegg spiller elevrådet en nøkkelrolle i dette arbeidet. En vellykket skole må lages på nytt hver dag gjennom de valgene hver enkelt av oss til sammen tar.

Sammen gjør vi St. Svithun vgs til et sted der vi trives og lærer.

- Åsmund Glende Jakobsen