Internasjonalisering: ERASMUS+

I januar 2024 kom gladmeldingen om at St. Svithun videregående skole var blitt akkreditert i EUs utdanningsprogram Erasmus+-skole. Det betyr at vi kan søke om reisestipend fra EU til utveksling og samarbeid med skoler og utdanningsinstitusjoner i Europa. 

Akkrediteringen vil gjøre det mulig å få et mer langsiktig perspektiv på prosjekter og strategiske partnerskap i utlandet, noe som vil styrke skolens internasjonale dimensjon og øke kvaliteten på opplæringen. 

Målet vårt er blant annet at flere språkelever som ønsker det skal kunne reise på utveksling til Tyskland, Frankrike og Spania for å praktisere målspråket og få oppleve kulturen og menneskene i landet de besøker. Læringsopphold i utlandet fremmer elevers forståelse for verdien av mangfold, toleranse og medborgerskap. Erfaringer fra tidligere internasjonaliseringsprosjekt viser at elever som deltar på slike studieturer opplever både personlig utvikling og økt faglig kompetanse.

Men utvekslingen skal ikke bare begrenses til språkopplæringen. Like viktig er det å få knyttet bånd til andre europeiske land i forbindelse med idrettssatsingen St. Svithun er kjent for. Idrett er en internasjonal sosial arena som fremmer toleranse og respekt mellom ulike kulturer. Vi ønsker at flere av våre idrettselever skal få mulighet til å utvikle sin idrettsfaglige og interkulturelle kompetanse gjennom trening og samhandling med jevnaldrende elever på toppidrettsskoler i utlandet.

Også lærerne og andre ansatte skal kunne dra nytte av Erasmus+ programmet gjennom kurs og jobbskygging på skoler i forskjellige europeiske land. Slike læringsopphold i utlandet vil gi ansatte verdifullt faglig/pedagogisk påfyll og bidra til å utvikle spennende nettverk mellom St. Svithun vgs. og skoler i ulike europeiske land. 

Internasjonaliseringsprosjekter ved skolen:

Job shadowing

 

Elevutveksling

 

Erasmus Sport+

 

Besøk til St Svithun