Handlingsplan for Skolemiljø og psykisk helse

 

Rutinebeskrivelse: Psykisk helse

(Lokal handlingsplan SPOR 3)

«Tiltak for å styrke elevers og lærlingers psykiske helse og heve kompetansen i skolen»

Tiltak for alle elever:

Trinn

Tiltak

Formål 

Ansvar

VG1

 

 

 

Nye relasjoner

VIP-Makkerskap

Skape et inkluderende klasserom der færre elever skal oppleve at de faller utenfor.

Mykere overgang fra ungd.skole til VGS.

Avd leder

Rådgivere

Skoleprogrammet VIP

Gjøre elevene bedre rustet til å ta vare på sin psykiske helse.

 

Rådgivere

Helsesøster

PPT

Orientering og arbeid med tema: forebygging av hatprat.

 

Avdelingsledere

Kontaktlærere

Uteseksjonen

Vg2

 

 

Meg selv

VIP-Makkerskap

 

Skape et inkluderende klasserom der færre elever skal oppleve at de faller utenfor.

Mykere overgang for elever som har gått Vg1 på annen skole.

Avd leder

Rådgivere

Kontaktlærer

Verdensdagen psykisk helse

Økt kunnskap og åpenhet rundt psykisk helse

Avd leder

Rådgivere

Faglærer

Vg3-elever

Vg3

 

 

 

 

Veien videre

Deltagelse på schizofreni-dagene

Økt kunnskap og åpenhet rundt psykisk helse

Rådgivere

Voldtektseminar i samarbeid med politiet i forkant av russetiden.

Kunnskap, bevisstgjøring og forebygging rundt tema

Rådgivere

Elever med programfag psykologi er medansvarlige for gjennomføring og planlegging av Verdensdagen psykisk helse

Øke bevisstheten og åpenheten omkring psykisk helse og livsmestring.

Fokus på «normal psykologi»

Avd leder

Rådgivere

Faglærer

Elever

Felles alle trinn

Handlingsplan mot mobbing

Forebygging, avdekking og handling i arbeidet med det psykososiale miljøet på skolen

 

Avd leder

Rådgivere

Kontaktlærer

Faglærer

Helsesøster

Tilbud på skolen 2 dager pr uke

Helsesøster

Rådgivere

Tilgjengelige rådgivere alle dager for samtaler og veiledning både innenfor sosialpedagogisk  -og yrkeskarriererådgiving.

Rådgivere

Tilbud om frokost i skolens kantine

Startet vår 2019

 

Skolens ledelse

Kantinepersonal