Vaksinering av elever i VG1 og VG2 på St. Svithun videregående skole

Regjeringen har bestemt at 16- og 17-åringene skal få tilbud om koronavaksinasjon. St. Svithun har fått tildelt 14. og 15. september til vaksinering. Vaksinasjonen vil foregå klassevis i skolens lokaler.

Elevene vil bli informert om detaljert tidsplan på skolen.

Elevene oppfordres til å registrere seg i ReMin før vaksinering dersom de har anledning. Det er også mulig å registrere seg før vaksinering på skolen.

Elevene skal ha med seg ID til vaksineringen.

De som ikke har fylt 16 år må ha samtykke fra foresatte. Kontaktlærer deler ut samtykkeskjema til elevene, i tillegg kan skjemaet skrives ut fra skolens nettside eller fra den enkelte klasses kontaktlærer-Teams.

I tillegg får elevene utdelt skrivet Til deg som skal vaksineres på skolen. Skrivet ligger også som vedlegg på skolens nettside.

Vedlegg:

Vaksineplan (PDF, 14 kB)

Samtykkeskjema (PDF, 51 kB)

Til deg som skal vaksineres (PDF, 115 kB)

Til toppen