Covid-19 smitte ved St. Svithun vgs

Torsdag 25. februar

Teste seg ut av karantene? 

Dersom du har blitt definert som nærkontakt varer karantenen i 10 døgn fra siste gang du var i kontakt med en som har fått påvist covid-19. Men karantenetiden kan forkortes dersom du tester negativt på PCR-test tatt tidligst 7 døgn etter siste kontakt med den som er smittet.

For personer som bor i samme husstand med en som har testet positivt, og ikke kan ha 100% isolasjon, er karantenetiden 15 døgn fra vedkommende fikk symptomer ( eller fra testdato hvis ingen symptomer) og negativ test for å avslutte karantenen må være tatt tidligst 12 døgn etter siste kontakt.

Derfor er det viktig at alle overholder karantenetiden og karanteneperioden vil kunne variere, og eventuelt bli forlenget ut ifra hvilket tidspunkt du sist var eksponert for smitte.

Eksempelvis; Dersom du var i kontakt med en som er påvist smittet på en søndag, kan du tidligst teste seg ut med en negativ test søndagen etter. Bor du sammen med vedkommende som ble syk søndagen, blir det ikke før tidligst fredagen, 1 uke og 5 dager etter.

Dersom man går ut av karantene før dette, brytes loven og en utsetter andre for mulig smitte.

Les mer på FHI - Karantene og isolering 

 

Klikk for stort bilde 

 

24. februar 

Digital undervisning resten av uka

Det blir digital undervisning for alle elever på skolen torsdag og fredag. Undervisningen må følges hjemmefra, og det er dessverre ikke anledning for elever å bruke skolen som arbeidssted. Det er imidlertid mulig å hente bøker i bokskap.

Videre har det blitt bekreftet nye tilfeller av covid-19-smitte onsdag 24. februar. Foresatte til elever som er regnet som nærkontakter har nå fått e-post med informasjon om dette.

I tillegg videreformidler vi følgende fra smittevernavdelingen i Stavanger:

«Ettersom mange av klassene på 1. trinn nå er involvert av smitte, og situasjonen har pågått over noe tid, oppfordrer smittevernavdelingen i Stavanger til at resten av trinnet tar test for å sikre at alle smitteveier blir stoppet. Det vil si at elever på trinnet, og lærere som har timer på dette trinnet, og som ikke allerede er i karantene oppfordres til å ta en test og kan bestille dette online eller via telefon. Se her: https://www.stavanger.kommune.no/helse-og-omsorg/informasjon-om-koronavirus/#koronatest-slik-kan-du-bli-testet. Disse skal ikke i karantene, og kan gå på skole eller jobb mens de venter på svar.»

Rektor kan kontaktes dersom du har spørsmål.

Åsmund Glende Jakobsen
Tlf. 41 68 61 49

 

Tirsdag 23. februar

Det ble som kjent bekreftet nye tilfeller av covid-19-smitte tirsdag 23.februar. 

Foresatte til elever som er regnet som nærkontakter har nå fått e-post med informasjon om dette. Legg dessuten merke til at i tillegg til denne e-posten, er det etterpå gått ut ytterligere e-post med anbefaling fra smittevernkontoret der det heter:

På grunn av flere positive tilfeller av Covid 19 på St.Svithun videregående skole det siste døgnet, er det gått ut en anbefaling som et ekstra sikkerhetstiltak at husstandsmedlemmene til nærkontakten holder seg hjemme (være i avklaringskarantene) frem til prøvesvar til nærkontakten foreligger.

Elever som er i karantene, skal følge undervisningen gjennom Teams.

Onsdag 24. februar blir det dessuten digital undervisning også for de elevene som ikke er i karantene. Denne undervisningen vil foregå på Teams. Unntaket er for elever i Vg2 som skal ha friluftslivdag andre halvdel av dagen. Faglærer informerer om dette på Teams. 

All trening (breddeidrett/toppidrett/TMT) utgår onsdag.

Det vil komme ytterligere beskjed for resten av uka.

Rektor kan kontaktes dersom du har spørsmål.

Åsmund Glende Jakobsen
Tlf 41 68 61 49

 

Mandag 22. februar

Det har i dag 22.02.21 blitt bekreftet av smittevern i Stavanger at det har vært et tilfelle av covid-19 smitte ved St. Svithun videregående skole. 

Elever som er regnet som nærkontakter har fått beskjed pr SMS og skal være i karantene. Det er dessuten sendt ut e-post med ytterligere informasjon til foresatte til elevene som regnes som nærkontakter.

De elevene som ikke har fått SMS eller e-post om å være i karantene, kan komme på skolen som normalt.

Elever i karantene følger undervisningsopplegg på Teams.

Rektor kan kontaktes dersom du har spørsmål.

Til toppen