Elevråd

  • Representerer elevenes syn
  • Har dialog med administrasjonen og rektor
  • En representant for hver klasse velges i begynnelsen av skoleåret
  • Møtes annenhver uke
  • Velger selv leder, nestleder og styre

å St. Svithun har vi et vellfungerende elevråd og et elevrådstyre som er her for å ivareta elevenes interesser og sikre at elevene får være med å bestemme. Elevrådet består av en tillitsvalgt fra hver klasse og administreres av elevrådsstyret. Den tillitsvalgte skal fronte sin klasses meninger i saker, og fremme eventuelt nye saker. Hvis du er en person som er engasjert i det som skjer rundt deg, er kanskje elevrådet stedet for deg. 

Elevrådsstyre 
Styret er et utvalg på et mindre antall personer av elevrådet som skal stå for den daglige driften og lede elevrådsmøtene. Vi er et svært aktivt styre og har møter en gang i uken.

Skolens elevrådskontakt se under Kontakt på denne siden.