Bestille vitnemål/kompetansebevis

Generell informasjon

 • Skolen laster opp vitnemålet digitalt i Samordna opptak. Som elev plikter du å logge deg inn og sjekke at vitnemålet er der og at det stemmer. Dette må du gjøre innen fristen. Dersom vitnemålet ikke ligger i Samordna opptak, eller du mener det er noe er feil, eller trenger originalen, MÅ du møte på skolen og hente vitnemål/kompetansebevis.
 • Skolen laster ikke opp kompetansebevis i Samordna opptak, det må du som elev gjøre selv.
 • Alle oppdaterte kompetansebevis hentes på skolen.
 • Noen studiesteder henter ikke dokumentasjon fra Samordna opptak. De krever kopi av originaldokumentet tilsendt eller at du skanner og sender det. Dette kan ikke skolen gjøre for deg og det er derfor viktig at du henter vitnemålet.
 • Vi får mange henvendelser angående vitnemål, så ta kontakt i god tid. På våren kan det være flere ukers behandlingstid.
 • Denne type dokumentasjon kan dessverre ikke sendes på e-post, men kan hentes i skolens resepsjon når du får beskjed om at den er klar.
 • Det kreves signert fullmakt og legitimasjon hvis andre enn eier av vitnemålet skal hente.

 

Har du tatt privatisteksamen og trenger nytt vitnemål eller kompetansebevis ?

 • Skolen får ikke melding om elever som har tatt privatisteksamen, og vitnemål oppdateres heller ikke automatisk. Du må selv ta kontakt med skolen når det gjelder ønske om nytt vitnemål.
 • Dersom du ønsker nytt vitnemål hvor fag tatt som privatist skal legges inn, eller erstatte eksisterende fag må du sende en e-post til: stsvithun-vgs@skole.rogfk.no
 • Hvis privatisteksamen er tatt ved Eksamenskontoret i Rogaland, er det ikke nødvendig med dokumentasjon.
 • Hvis privatisteksamen er avlagt i et annet fylke enn Rogaland, må eksamensresultatet dokumenteres ved et stemplet og signert kompetansebevis. Det er ikke tilstrekkelig med utskrift fra eksamensprotokoll eller fra PrivatistWeb.

 

Ved henvendelse til skolen trenger vi følgende informasjon fra deg:

 • Fullt navn og fødselsdato
 • Siste skoleår du gikk hos oss
 • Om det er fag du vil ha med/ha fjernet
 • Om det er nye karakterer du vil ha med
 • Om du venter på eksamenskarakter i noen fag
 • Telefonnummer og e-post adresse.
 • Om du ønsker oppdatert vitnemål i papirutgave i tillegg til Samordna Opptak.

 

Førstegangsvitnemål deles ut sammen med to bekreftede kopier.

Priser vitnemål/kompetansebevis
Hva har skjedd Dette trenger du
Forbedret karakterer? Nytt vitnemål/kompetansebevis
Mistet originalen? Duplikat + to bekreftede kopier
Du skal studere i utlandet Oversatt vitnemål/kompetansebevis, engelsk + to bekreftede kopier
Verifisering av dokumentasjon etc. Dette er ikke noe skolene er pliktige til å gjøre, men i den grad det blir gjort må det betales en avgift
Til toppen