Bestille vitnemål/kompetansebevis

Bestilling av duplikat vitnemål eller annen fagdokumentasjon sendes til e-post: stsvithun-vgs@skole.rogfk.no.

Ved henvendelse til skolen trenger vi følgende informasjon fra deg:

 • Fullt navn og fødselsdato
 • Siste skoleår du gikk hos oss / linje/utdanningsprogram
 • Om det er fag du vil ha med/ha fjernet
 • Om det er nye karakterer du vil ha med
 • Telefonnummer og e-post adresse.

Denne type dokumentasjon kan dessverre ikke sendes på e-post, men kan hentes i skolens resepsjon når du får beskjed om at den er klar.

Vi får mange henvendelser angående vitnemål og det må normalt regnes med en behandlingstid opp mot to uker. I perioder med ferieavvikling eller andre grunner til stor arbeidsmengde på skolen kan behandlingstiden være enda lengre. 

Førstegangsvitnemål deles ut sammen med en bekreftet kopi.

Priser vitnemål/kompetansebevis
Hva har skjedd Dette trenger du
Forbedret karakterer? Nytt vitnemål/kompetansebevis
Mistet originalen? Duplikat eller utskrift av karakterprotokoll
Du skal studere i utlandet Oversatt vitnemål/kompetansebevis, engelsk

Generell informasjon

 • Skolen laster opp vitnemålet digitalt i Samordna opptak. Som elev plikter du å logge deg inn og sjekke at vitnemålet er der og at det stemmer. Dette må du gjøre innen fristen. Dersom vitnemålet ikke ligger i Samordna opptak, eller du mener det er noe er feil, eller trenger originalen, MÅ du møte på skolen og hente vitnemål/kompetansebevis.
 • Skolen laster ikke opp kompetansebevis i Samordna opptak, det må du som elev gjøre selv.
 • Alle oppdaterte kompetansebevis MÅ hentes på skolen.
 • Noen studiesteder henter ikke dokumentasjon fra Samordna opptak. De krever kopi av originaldokumentet tilsendt eller at du skanner og sender det. Dette kan ikke skolen gjøre for deg og det er derfor viktig at du henter vitnemålet.
 • Det kreves signert fullmakt og legitimasjon hvis andre enn eier av vitnemålet skal hente.

Har du tatt privatisteksamen og trenger nytt vitnemål eller kompetansebevis?

 • Skolen får ikke melding om elever som har tatt privatisteksamen, og vitnemål oppdateres heller ikke automatisk. Du må selv ta kontakt med skolen når det gjelder ønske om nytt vitnemål.