Søkere til videregående opplæring og bruk av Min-ID

I forbindelse med søking til videregående opplæring og bruk av Min-ID vil vi informere om at PIN-kodebrev utgår. PIN-kode brevet utgår fordi brevet inneholdt evigvarende koder og dette er ikke ihht. regelverket.

Pinkode-brevet erstattes av et aktiveringsbrev.

Elever i videregående skoler som ikke har MinID profil/konto må bestille sitt aktiveringsbrev selv. Normal leveringstid for aktiveringsbrev er 10 virkedager.

Bestilling av aktiveringsbrev finner dere via Hjelp og veiledning - ID-porten

Hilsen
Elisabeth Haga
Inntaksleder