Skolens historie

St. Svithun videregående skoles historie strekker seg tilbake til 1918, når skolen først ble etablert i ærverdige bygninger på Storhaug. Skolen beholdt navnet til byens skytshelgen da den i 1968 flyttet inn i nye bygninger på Tjensvoll.

 Skolen har helt fra starten tilbudt undervisning innenfor det som nå tilsvarer studiespesialiserende studieretning. Skolen har også lange tradisjoner innenfor å tilby studiespesialiserende utdanning sammen med toppidrett. Fra 2011, har St. Svithun vgs utvidet sitt idrettstilbud til også å gjelde programområde for idrettsfag.

Skoleåret 2019/2020 er vi ca. 900 elever, ca 100 ansatte, samt omkring 30 trenere som er tilknyttet Talenter Mot Toppen og Toppidrettsklassene.

Elevene er fordelt på totalt 18 klasser innen ordinær studiespesialisering, 6 klasser på studiespesialisering med TMT/Toppidrett og 6 klasser med idrettsfag.

Sommeren 2017 flyttet skolen tilbake til lokalene på Tjensvoll som nå er restaurert og bygget på. Skolen har fått nye vinduer, nytt ventilasjonsanlegg, oppgraderte undervisningsrom, ny kantine, samt et nytt flott læringssenter. Alt AV-utstyr er modernisert. Skolebygget er dermed blitt betydelig oppgradert og dette vil selvsagt gjenspeiles i læringsarbeidet.

Den praktiske idrettsundervisningen og kroppsøvingen foregår for det meste i Vikinghallen og Ynglingen, de andre flotte idrettsbyggene på Tjensvoll, og på det flotte uteområdet som ligger rundt skolen. I Vikinghallen er det både klasserom, idrettshall, kunstgresshall og trimrom. Alt dette vegg i vegg med det hovedbygget.

Nye St.Svithun vgs er mer enn nytt bygg, variert undervisning, topp idrettsanlegg og trivsel: Som første videregående skole på Vestlandet har St.Svithun vgs status som universitetsskole. Det betyr at UiS og St. Svithun vgs sammen skal gjøre elevopplevelsen på skolen enda bedre, samt fortsette å gjøre overgangen fra elev til student så god som mulig – et viktig mål for en stor, moderne studiespesialiseringsskole som St.Svithun vgs.

St. Svithun vgs tilbyr idag undervisning innenfor studiespesialiserende utdanning sammen med toppidrett.

St. Svihtuns historie gjennom 100 år - fra 1918 - 2018:

Til toppen