Skolens historie

St. Svithun videregående skoles historie strekker seg tilbake til 1918, da skolen først ble etablert i ærverdige bygninger på Storhaug. Skolen beholdt navnet til byens skytshelgen da den i 1968 flyttet inn i nye bygninger på Tjensvoll.

 

 Skolen har helt fra starten tilbudt undervisning innenfor det som nå tilsvarer studiespesialiserende studieretning. I perioden 1986 til 2011 hadde skolen tilbud innen studieområdet Musikk, dans og drama. Skolen har også lange tradisjoner i å tilby studiespesialiserende utdanning sammen med toppidrett. Fra 2011, har St. Svithun vgs utvidet sitt idrettstilbud til også å gjelde programområde for idrettsfag.

 

Fra skoleåret 2019/2020 har St Svithun vgs om lag 900 elever, ca 100 ansatte, samt omkring 30 trenere som er tilknyttet idrettstilbudene Talenter Mot Toppen og Toppidrettslinja.

Elevene er fordelt på totalt 16,5 klasser innen ordinær studiespesialisering, 7,5 klasser på studiespesialisering med TMT/Toppidrett og 6 klasser med idrettsfag og utgjør med det en av Norges største idrettsskoler.

Sommeren 2017 flyttet skolen tilbake til lokalene på Tjensvoll som nå er restaurert og bygget på. Skolen har fått nye vinduer, nytt ventilasjonsanlegg, oppgraderte undervisningsrom, ny kantine, samt et nytt flott læringssenter. Alt AV-utstyr er modernisert. Skolebygget er dermed blitt betydelig oppgradert og dette vil selvsagt gjenspeiles i læringsarbeidet.

Den praktiske idrettsundervisningen og kroppsøvingen foregår for det meste i Vikinghallen og Ynglingen, de andre flotte idrettsbyggene på Tjensvoll, og i de flotte uteområdet som ligger rundt skolen. I Vikinghallen er det både klasserom, idrettshall, kunstgresshall og trimrom. Alt dette vegg i vegg med det hovedbygget.

Nye St.Svithun vgs er mer enn nytt bygg, variert undervisning, topp idrettsanlegg og trivsel: Som første videregående skole på Vestlandet har St.Svithun vgs status som universitetsskole. Det betyr at UiS og St. Svithun vgs sammen skal gjøre elevopplevelsen på skolen enda bedre, samt fortsette å gjøre overgangen fra elev til student så god som mulig – et viktig mål for en stor, moderne studiespesialiseringsskole som St.Svithun vgs.

St. Svihtuns historie gjennom 100 år - fra 1918 - 2018: