Skolemiljøutvalg

Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skolen, de tilsatte, elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget kan uttale seg om alle saker som gjelder skolemiljøet.

SMU skal være satt sammen slik at representantene fra elevene får flertall. Skolemiljøutvalget har møter to ganger pr. halvår.

SMU ved St. Svithun vgs

Representanter for elevene:
Fire elevrådsleder
En vara

Representant for fylkeskommunen:
Åsmund Glende Jakobsen (rektor)

Representant for ledelsen:
Siri Emilie Bjørge

Representant for ansatte:
Hanne Jakobsen