Eksamen

I løpet av de tre årene du er elev her skal du ha flere eksamener.

VG1

Noen elever trekkes ut til en skriftlig eller muntlig eksamen i ett av avgangsfagene.

VG2

Alle elevene trekkes ut til en eksamen, skriftlig eller muntlig.

VG3

Alle elever skal ha skriftlig eksamen i norsk hovedmål. I tillegg trekkes de ut til ytterligere tre eksamener. Som regel to skriftlige og en muntlig.