For foresatte

Du som foresatt er fortsatt en viktig ressurs for ditt barn.

Det å begynne på videregående skole er en stor overgang og en ny fase i utdanningsløpet som innebærer nye muligheter og utfordringer. Du som foresatt er fortsatt en viktig ressurs for ditt barn. Forskning viser at når foresatte engasjerer seg, uavhengig av utdanningsnivå og kunnskap om skolefagene, blir elevene mer motiverte og de trives bedre på skolen.

Det er lovpålagt med foreldresamarbeid også på videregående skole til eleven fyller 18 år. Samarbeidet skal ha eleven i fokus og bidra til elevenes faglige og sosiale utvikling.

St. Svithun vgs inviterer foresatte på VG1 og VG2 til et møte i starten av skoleåret, hvor foreldre blir informert om skolen, samarbeid med foresatte, innhold i opplæringen, rutiner og annet som er relevant.

Foresatte til elever på VG1 og VG2 får også tilbud om en planlagt og strukturert samtale med kontaktlærer i løpet av første halvår. Denne samtalen handler om elevens arbeid og innsats, og kompetanse og utvikling i de ulike fagene. Foresatte kan holde seg løpende oppdatert på elevenes karakterutvikling og fravær via VIS - Visma InSchool.

I januar inviterer skolen foresatte og elever til informasjonsmøte om fagvalg, dette skjer før elevene skal velge fag og programområde for VG2. Foresatte vil få treffe skolens rådgivere og kontaktlærere og faglærere for veiledning rundt søkning til nye programområder.

Foresatte til elever under 18 år i VG1 og VG2 kan kontakte skolen dersom en ønsker å treffe elevens lærere eller andre representanter for skolen.

Ditt engasjement og samarbeid med skolen er viktig for ungdommens læringsmiljø og læringsutbytte.