Smittevern St. Svithun vgs

Skolen er på rødt nivå

På rødt nivå har vi fokus på følgende:

 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:
 • Elever som blir syke/får symptomer i løpet av dagen går hjem og varsler kontaktlærer om dette.
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Husk håndvask, hånddesinfeksjon og gode hosterutiner.
 • Renholdsteamet har kontroll styrket renhold. I tillegg utpekes elev til å vaske over pultene ved klassebytte.
 • Dele inn elever i mindre grupper – mål: halvere antall kontakter
 • Klasser deles over to klasserom etter behov
 • Rullering av fysisk oppmøte på trinn. Ett trinn inne om gangen. (Se egen plan på nettsidene våre)
 • Det vil bli publisert en egen plan for undervisning på skole og hjemme. Elever som er satt opp med undervisning på skolen går direkte til oppsatt rom og begrenser bevegelser i fellesarealer. Ved rombytte i pauser holder elev seg i klasserom de var på frem til slutten av friminuttet eller oppholder seg ute.
 • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper. I fag med elever på tvers av klasser etterstrebes det at elever sitter klassevis. Kontaktlærer lager klassekart for fellesfagene. Faglærer lager klassekart i fag hvor elevene er blandet fra forskjellige klasser.
 • Plassene bør orienteres samme vei slik at elever ikke sitter ansikt til ansikt.
 • Bokskap stenges. Elever oppbevarer bøker hjemme og tar med seg nødvendige bøker på skolen.
 • Alle skal holde minimum en meter avstand til andre til enhver tid
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Det vil være egen ordning for kroppsøving og de andre praktiske fysiske fagene. Elever får informasjon av faglærer.
 • Begrens bruk av offentlig transport så langt som mulig.

 

I videregående skoler blandes elevene i ulike fag og det er derfor ikke mulig å innføre faste kohorter slik som på lavere skoletrinn. Det er derfor særlig viktig at de øvrige smitteverntiltakene gjennomføres.

Informasjon elevfravær skoleåret 20/21

Regjeringens informasjon til foreldre om koronavirus

Kolumbus råd om buss til og fra skolen (PDF, 63 kB)

Til toppen