Skolebyggene er stengt for ordinær undervisning

Unntak fra krav om legeerklæring ved fravær

I forbindelse med smittevernberedskap knyttet til spredning av koronaviruset, er det besluttet å gjøre unntak fra bestemmelse om fraværsgrensen.

Dette for å skåne helsevesenet, slik at de kan bruke kapasiteten sin på dem som trenger det mest. Det er derfor ikke lenger nødvendig med legeattest ved sykefravær. Dette gjelder fra 4. mars 2020 og ut skoleåret 2019/2020. I praksis vil dette si:

  • Elever over 18 år: eleven melder om eget sykefravær på e-post eller på Its Learning til kontaktlærer samme dag som sykefraværet.
  • Elever under 18 år: foresatte melder om sykefraværet på e-post eller på Its Learning til kontaktlærer samme dag som sykefraværet.
Til toppen