Testing i stedet for karantene -hva gjelder nå?

Testing for karantene utgår i forbindelse med nedjustert TISK-strategi og gjenåpning av landet. Vi vil komme tilbake med datoer.

Elever i grunnskolen og videregående skole kan slippe smittekarantene, så lenge de ikke er i samme husstand som, eller er tilsvarende nær, den som er smittet. Eleven må imidlertid hurtigtestes jevnlig ved mistanke om smitte. Den enkelte elev vil få direkte beskjed dersom de er nærkontakter. Under kan du lese en beskrivelse av hva som vanligvis skjer. Dette kan avvike noe fra de konkrete retningslinjene en får i spesifikke tilfeller.

Vanligvis vil regelen være at elevene skal ta hurtigtestene tre ganger per uke. Hvilke dager en skal teste seg på kan variere. Dette skjer hver uke i et gitt tidsrom, inntil 7 dager etter siste påviste smittetilfelle ved skolen. Det vil bli gitt nærmere informasjon om når testing avsluttes.

Den første testen tas ved selvtest på skole, de andre gjennomføres hjemme. Elevene vil få utdelt testutstyr og informasjon om selvtest på skolen. I helgene skal elevene hente testutstyret på kommunens teststasjon 3 mellom klokka 8-15 eller 19-21.

Bruksanvisning for hurtigtest (PDF, 270 kB)

Elevene må teste deg med PCR-test (vanlig test) dersom de får symptomer. Denne testen booker du selv i kommunens testsystem.

Testopplegget gjelder eleven som er definert som nærkontakt, ikke øvrig familie og hustandsmedlemmer.

 

Prøvesvar
Dersom eleven tester positivt på hurtigtest må eleven også ta en PCR-test. Eleven må holde seg isolert, og hustandsmedlemmer må være i karantene.

Elever som tester positivt på selvtest skal varsler smittesporingsavdelingen så raskt som mulig.

Dersom testing ikke lar seg gjøre, må hele karanteneperioden gjennomføres.

For elever som går på VGS og er vaksinert:

  • For deg med to vaksinedoser: Karantene og hurtigtest gjelder ikke deg
  • For deg med en vaksinedose for mer enn tre uker siden: Du trenger ikke være i karantene så lenge du ikke har symptomer, men du må teste deg mellom dag 3- 7 med vanlig test (ikke hurtigtest). Du trenger ikke være i karantene i påvente av prøvesvar.
  • Smittekarantene gjelder ikke for personer som har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder
Til toppen