Rødt nivå for videregående i Stavanger

Fra torsdag 15. april er de videregående skolene i Stavanger på rødt nivå i trafikklysmodellen som sier hvilke smitteverntiltak de skal følge. Det blir skole fram til kl. 12.00 i morgen, onsdag.

Det er en økende smittespredning av koronavirus i skolene i Stavanger kommune, og det er høy forekomst av den britiske virusmutasjonen som er ekstra smittsom. Det er bakgrunnen for at denne beslutningen er fattet lokalt. Forskriften gjelder i første omgang til 30. april.

- Rødt nivå betyr ikke at skolene stenges, men det blir mer digital undervisning. Elever får vanlig undervisning fram til kl. 12.00 i morgen, og resten av dagen brukes til planlegging for rødt nivå. Elever og lærere benytter morgendagen til å hente nødvendig materiell på skolen og forberede seg på skolens tiltak på rødt nivå, sier fylkesdirektør for opplæring, Joar Loland.

De videregående skolene i Sola og Sandnes er fortsatt på gult nivå.

Randaberg videregående skole går også over til rødt nivå torsdag, men kommunen vil vurdere situasjonen fortløpende.

Fra torsdag 15. april er følgende videregående skoler på rødt nivå:

  • Bergeland videregående skole
  • Godalen videregående skole
  • Hetland videregående skole
  • Jåttå videregående skole
  • Møllehagen skolesenter
  • Randaberg videregående skole
  • St. Olav videregående skole
  • St. Svithun videregående skole
  • Stavanger offshore tekniske skole
  • Stavanger katedralskole
Til toppen