Meningokokkvaksine (vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse)

 

 

Onsdag morgen 4.12 vil alle vg3 elever få tilbud om gratis vaksine mot meningokokk på skolen.

Plan med tidspunkt blir lagt ut på elevrommet for elevene og vil stå på skolens informasjonsskjermer.

Vg1 og vg2 elever vil også få tilbud om vaksinen ved senere tidspunkt, og vil få beskjed når skolen har fått dato for dette.

Smittevernkontoret i Stavanger har utarbeidet et informasjonsskriv om smittsom hjernehinnebetennelse som du finner her under:

Infoskriv meningokokkvaksine.docx (DOCX, 183 kB) (182,95 kB)

Til toppen