INVITASJON TIL DIGITALT MØTE FOR RUSSEN

Fylkesordfører inviterer all russ til digitalt den møte den  7. april kl. 15-16. 

På møtet vil bl.a smittevernoverleger og politi delta,-  sammen med direktør for opplæring i Rogaland, leder for opplæringsutvalget og Fylkesordfører.

Møtet er åpent for all russ i hele Rogaland fylke, - og ansatte/ foreldre som vil følge møtet har også anledning til det.  Møtet strømmes via.

Teams-direktesending på følgende lenke

Deltakerne på møtet kan stille spørsmål i «chatten» som blir forsøkt svart ut i løpet av møtet.

Velkommen på møte.

Til toppen