Informasjon til elever og foresatte ved gjenåpning av skolen fra 12. mai

Her finner du viktig informasjon om smittevern og organisering av undervisning som gjelder fra tirsdag 12. mai. Oversikt over trinnvis rotasjon på skolen i perioden fram mot sommerferien finner du her (DOCX, 40 kB)

Smittevern

Det er viktig at alle følger reglene for smittevern. Skolens smittevernregler ble gjennomgått i alle klasser fredag, og vil bli gjennomgått på ny i alle klassene første oppmøtedag.

 

De tre hovedreglene for å bremse smittespredning på skolen er:

1. Syke personer skal ikke være på skolen

2. God hygiene

3. Alle skal holde minimum 1 meter avstand

Kom ikke på skolen hvis du opplever sykdomsfølelse, har bekreftet covid-19 eller er nærkontakt/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19. Hvis du blir syk på skolen skal du gi beskjed til lærer og følge retningslinjer i nasjonal veileder.

NB:

  • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.
  • Ved bruk av offentlig transport, skal elevene holde avstand til andre.

Her kan du lese skolens smittevernveileder (DOCX, 178 kB)

Den nasjonale smittevernveilederen finner du her: Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole under covid-19 utbruddet 2020

 

Organisering av undervisning

Gjenåpningen av skolen vil skje gradvis og styres av at smitteverntiltakene skal holdes.

Første skoleuke begynner vi undervisningen etter følgende plan:

 

Mandag er det ordinær nettundervisning for alle trinn.

På tirsdag møter Vg3 på skolen kl 0830 og følger timeplan fram til lunsj. Nettundervisning resten av dagen. Vg2-elevene starter tirsdag med nettundervisning (2. økt ferdig 10.45), og møter på skolen kl 12 til kontaktlærertime. Ordinærtimeplan på skolen resten av dagen. Vg1 har hjemmeundervising tirsdag.

Onsdag er det Vg1 elevene sin tur å komme på skolen. De følger vanlig timeplan, men 3. og 4. økt bytter plass. 2. og 3. trinn har nettundervisning.

Fagdagene torsdag og fredag: Faglærer informerer i starten av uken sine grupper om hvem som skal gjennomføre sin fagdag fysisk på skolen.

Undervisningen framover legger opp til at et trinn vil være på skolen pr dag, plan for resterende uker kommer i begynnelsen av neste uke. Vi presiserer at vi ser for oss å holde på fagdagene etter oppsatt plan, men med muligheter til å avholde dem på skolen.

 

Organisering av trening for Toppidretts- og TMT-elevene

Trening starter opp igjen etter timeplanen. Trening vil foreløpig gjennomføres utendørs. Elevene får informasjon fra sine trenere om oppmøtetidspunkt og sted for trening.

Hallene begynner så smått å åpnes fra tirsdag 19. mai. Vi kommer tilbake med informasjon til elevene, når vi begynner å ta i bruk disse.

Vi har laget egne rutiner for bruk i garderober på skolen. Disse er godkjent av smittevernoverlegen i Stavanger. I lenken under vil dere finne den informasjonen som er gitt til alle Toppidretts- og TMT-elevene, samt alle trenere/ idrettslærere.

Rutiner for bruk av garderober og trening (PDF, 141 kB)

Til toppen