Informasjon om testing i forbindelse med skolestart

Ifølge Helsedirektoratet bør alle elever og ansatte i skolene teste seg før de går på jobb eller skole første dag etter juleferien. Man er anbefalt å teste seg om morgenen den første dagen en skal gå på skolen, og uansett mindre enn 24 timer før skolen begynner første dag. Elevene kan hente test på skolen søndag mellom klokka 16.00 og 20.00.

Vi anbefaler alle som kan om å teste seg før de kommer på skolen. Dersom du har testet deg hjemme trenger du ikke teste deg igjen når du kommer på skolen. Fordi vi er på rødt nivå og trinnene kommer på skolen til forskjellig dager, vil det være litt forskjellig ordning for hvert av trinnene. VG1 har første skoledag på skolen på onsdag, VG2 på mandag og VG3 på tirsdag.

Du skal uansett ikke komme på skolen dersom du er syk eller har ny oppståtte symptomer, dette gjelder også dersom du tester negativt på hurtigtest.

Mandag – VG2

Vi anbefaler alle som kan om å teste seg hjemme før de kommer på skolen. Dersom du ikke har test hjemme, kan du hente en i resepsjonen på skolen søndag 2. januar klokka 16.00 – 20.00. Dersom du ikke har anledning til å hente test da, kan du få en i resepsjonen fra mandag klokka 8.00. I så fall må du teste deg ved ankomst og ikke sosialisere eller gå til klassen før du har avlagt negativ test. Testingen vil foregå i læringssenteret. Husk at du må holde avstand.

Det blir ingen morgentrening på mandag. Det vil komme eget informasjonsskriv om gjennomføring av trening på rødt nivå.

Tirsdag – VG3

Vi anbefaler alle som kan om å teste seg hjemme før de kommer på skolen. Du kan hente test på skolen søndag mellom 16.00 og 20.00. Du kan også komme og hente test på skolen mandag utenfor resepsjonen på skolen mellom 8.00 – 16.30. Hvis du ikke har fått testet deg før første økt på tirsdag, kan du hente test i resepsjonen før første økt. Du må da teste deg ved ankomst og ikke sosialisere før du har avlagt negativ test. Testingen vil foregå i læringssenteret. Husk at du må holde avstand.

Onsdag – VG1

Vi anbefaler alle som kan om å teste seg hjemme før de kommer på skolen. Du kan hente test på skolen søndag mellom 16.00 og 20.00. Du kan også komme og hente test på skolen mandag eller tirsdag utenfor resepsjonen på skolen mellom 8.00 – 16.30. Hvis du ikke har fått testet deg før første økt på onsdag, kan du hente test i resepsjonen før første økt. Du må da teste deg ved ankomst og ikke sosialisere før du har avlagt negativ test. Testingen vil foregå i læringssenteret. Husk at du må holde avstand.

Dersom du skal delta på trening på tirsdag, må du ha testet deg innenfor 24 timer før treningen begynner, jf. eget skriv som kommer om trening.

Dersom du tester positivt på hurtigtest

Les her om hva du skal gjøre dersom du tester positivt

På grunn av fare for å gå tom for tester kan vi bare dele ut en test pr elev.

Romplan for den første skoleuka etter ferien

Hybelboere kan om nødvendig hente en test i sin hjemkommune.

Formålet med at alle ansatte og elever tester seg, er å fange opp smitte før oppstart i
skolene.

Til toppen