Informasjon om klagerett på standpunktkarakterer

Her kommer viktig informasjon om offentliggjøring av og klagerett på standpunktkarakterer.

Du må være særlig oppmerksom på disse datoene:

12. juni: publisering av karakterene (skjer digitalt)

            Du får SMS om at karakterene er publisert, og du må da kontrollere at karakterene er riktige og gi rask tilbakemelding til faglærer ved eventuelle feil

16. juni (klokka 12.00): hurtigklagefrist for elever

19. juni: skolens frist for behandling av hurtigklager

22. juni: elevens frist for kontradiksjon for hurtigklager

22. juni: ordinær klagefrist

Vær oppmerksom på at det gjelder egne tidsfrister for å levere inn klage dersom du ønsker at klagen skal hurtigbehandles. Du må levere klagen inn til hurtigbehandling for at eventuell endring i karakter skal kunne telle med på opptaket til neste års høyere utdanning. Vi har fått beskjed om at avgangselever vil bli prioritert i hurtigbehandlingen.

 

Hva kan du klage på?

Du kan klage på standpunktkarakterer både i fag og i orden og atferd.

Du kan også klage på at du ikke har fått karakter i et fag (IV).

Foresatte til elever under 18 år har selvstendig klagerett.

Du har rett til å få begrunnelse for standpunkt-karakteren/manglende karakter før du klager. Du kan klage dersom du mener at gjeldende regler for fastsetting av standpunktkarakterer ikke er fulgt. (Jf. forskrift til opplæringslova §§ 3-3, 3-16, 13-17 og 3-18). Ved medhold skal karakteren vurderes på ny. Rektor setter da den endelige karakter.

Standpunktkarakter i orden og i atferd er knyttet til i hvilken grad du har fulgt skolens reglement. (Jf. forskrift til opplæringslova § 3-5.) Klagenemnda avgjør om klagen skal føre til at karakteren blir endret opp eller ned.

Du skal ha mottatt varsel både ved fare for nedsatt karakter i orden eller i atferd og fare for IV (ikke vurderingsgrunnlag) i fag.

Hvordan klager du?

Hvis du er i tvil om karaktergrunnlaget for standpunktkarakter, bør du først ta kontakt med faglærer.

Det er viktig med en god begrunnelse. Det må gå tydelig fram hva du klager på. Klagen bør være saklig, relevant og opplysende.

Klagen må leveres inn på eget skjema. Skjema for hver av klagetypene lastes ned fra  https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/klage/klagehandtering/

Riktig skjema fylles ut på datamaskin, signeres og leveres på skolen.

 

Klagefrist og hurtigklagefrist

Klagefristen er 10 dager fra karakteren er gjort kjent, eller fra den dagen du har mottatt begrunnelsen.

For Vg3 studieforberedende og for påbygging til generell studiekompetanse er det hurtigklagefrist. For å rekke denne må du ha levert inn klage seinest 16. juni klokka 12.00.

Skolen skal sende deg kopi av uttalelsene i saken. Disse kan du kommentere (=kontradiksjon). Kontradiksjonen må leveres til skolen innen 4 dager, For hurtigklagebehandling er fristen for kontradiksjon 22. juni 2020

 

Nyttige kilder:


NB: Du får svar på klagen din raskest hvis du har digital postkasse.

Til toppen