Informasjon om klagerett på standpunktkarakterer

Du kan klage på standpunktkarakterer eller på at du ikke har fått karakter til standpunkt (IV). Eleven kan klage selv, og foresatte kan klage på vegne av eleven fram til han eller hun fyller 18 år. Det er ikke klagerett på underveisvurdering eller halvårsvurdering.

Hurtigklagefrist for VG3

Elever på VG3 kan benytte seg av en hurtigklagefrist. Denne fristen er satt for at klager skal kunne behandles før inntak til videre studier. Hurtigklagefristen gjelder kun for VG3. For at en klage skal kunne hurtigbehandles må den være levert på skolen seinest onsdag 15. juni klokka 10.00.

Øvrige frister for klagebehandlingen 2022

Klagefristen er 10 dager fra karakteren ble offentliggjort eller etter at du har fått begrunnelse for den offentliggjorte karakteren. På St. Svithun VGS blir karakterene offentliggjort 13. juni.

Til deg som vil klage

Dersom du skal klage er det viktig at du følger riktig framgangsmåte.

Til toppen