Informasjon om klagerett på standpunktkarakterer

Her kommer viktig informasjon om offentliggjøring av og klagerett på standpunktkarakterer.

Hva kan du klage på?

Du kan klage på standpunktkarakterer både i fag og i orden og atferd.

Du kan også klage på at du ikke har fått karakter i et fag (IV).

Foresatte til elever under 18 år har selvstendig klagerett.

Du har rett til å få begrunnelse for standpunkt-karakteren/manglende karakter før du klager. Du kan klage dersom du mener at gjeldende regler for fastsetting av standpunktkarakterer ikke er fulgt. (Jf. forskrift til opplæringslova §§ 3-3, 3-16, 13-17 og 3-18). Ved medhold skal karakteren vurderes på ny. Rektor setter da den endelige karakter.

Standpunktkarakter i orden og i atferd er knyttet til i hvilken grad du har fulgt skolens reglement. (Jf. forskrift til opplæringslova § 3-5.) Klagenemnda avgjør om klagen skal føre til at karakteren blir endret opp eller ned.

Du skal ha mottatt varsel både ved fare for nedsatt karakter i orden eller i atferd og fare for IV (ikke vurderingsgrunnlag) i fag.

Hvordan klager du?

Hvis du er i tvil om karaktergrunnlaget for standpunktkarakter, bør du først ta kontakt med faglærer.

Det er viktig med en god begrunnelse. Det må gå tydelig fram hva du klager på. Klagen bør være saklig, relevant og opplysende.

Klagen må leveres inn på eget skjema. Skjema for hver av klagetypene lastes ned fra  https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/klage/klagehandtering/

Riktig skjema fylles ut på datamaskin, signeres og leveres på skolen.

 

Klagefrist og hurtigklagefrist

Klagefristen er 10 dager fra karakteren er gjort kjent, eller fra den dagen du har mottatt begrunnelsen

 

Nyttige kilder:


NB: Du får svar på klagen din raskest hvis du har digital postkasse.

Til toppen