Informasjon angående elevfravær skoleåret 2020/2021

Elever som har fravær av helsegrunner, skal slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Unntaket fra regelverket gjelder ut skoleåret 2020 - 2021. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding.

Fravær av helsegrunner omfatter alt helserelatert fravær, blant annet sykdom og skade, karantene eller isolasjon samt milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse. Fravær knyttet til for eksempel beinbrudd eller psykisk sykdom er omfattet. Ettersom enkelttimer/timefravær også er omfattet, vil det også gjelde time hos psykolog, kiropraktor, eller lignende.

Dersom eleven legger frem bekreftelse fra en forelder eller egenmelding, skal fravær av helsegrunner i ovennevnte periode

  • ikke føres som fravær på elevenes vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående skole
  • unntas fraværsgrensen

 

Særlige hensyn ved koronarelatert fravær

Skolen forventer at elever, som normalt ville gått på skolen, deltar i opplæringen hjemme.

Eleven har ansvar for å melde ifra til skolen og faglærer om han/hun kan være med på undervisningen. Dersom eleven ikke er frisk nok til å følge undervisningen, må også dette meldes til skolen og faglærer. For øvrig skal skolens vanlige melderutiner benyttes. For korona-relatert fravær skal elevene/foresatte melde fravær til kontaktlærer og faglærer. Samtidig meldes det om vedkommende kan delta i undervisning eller ikke.

Eleven har i sin fraværsperiode minimum rett til:

  • hjemmeoppgaver i tråd med planene læreren har lagt for faget i perioden og/eller opplæring via læringsplattform
  • kontakt med skolen via læringsplattform eller telefon

Elever med langtidsfravær må behandles særskilt.

Det gjelder også egne regler for elever i risikogruppe, elever med pårørende i risikogruppe. Ta kontakt med skolen for ytterligere informasjon.

Til toppen