Frister angående fravær skoleåret 2021-2022

Unntaket fra fraværsreglene gjelder for hele skoleåret 2021-2022. Elever som har fravær av helsegrunner, skal slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en foresatt, mens myndige elever kan legge fram egenmelding.

Fravær av helsegrunner omfatter alt helserelatert fravær, blant annet sykdom og skade, testing eller isolasjon. Dersom eleven legger frem bekreftelse fra en foresatt eller egenmelding, skal fraværet ikke føres som fravær på elevenes vitnemål og kompetansebevis.

Dersom du ennå har fravær som du ikke har lagt fram bekreftelse fra en foresatt eller egenmelding for, er det viktig at du gjør det så snart som mulig og seinest innen 8. juni.

Fravær på vitnemålet

Kravet til dokumentasjon for fravær som skyldes andre forhold enn helsegrunner, er uendret og skal dokumenteres på vanlig måte. Eleven kan kreve at inntil 10 skoledager dokumentert fravær per skoleår ikke skal føres på vitnemålet. Det er bare hele dager som kan strykes, ikke enkelttimer. Har eleven brukt opp denne kvoten, skal også dokumentert fravær bli ført som fravær. Dersom du vil søke om å få strøket slikt dokumentert fravær, er fristen 8. juni. Du søker i VIS.

Til toppen