Foreldre-/foresattemøte om russetiden

ONSDAG 4. desember KL. 19.00-20.30, GAND VIDEREGÅENDE SKOLE

  

TEMA: HVORDAN GJØRE RUSSETIDEN TIL EN GOD TID FOR ALLE?

 

PROGRAM 

  •  Fylkesordfører Marianne Chesak
  •  Fylkesdirektør opplæring Joar Loland
  •  Om russefeiring v/representant fra politiet, Håvard Driveklepp Høyland
  • Erfaringsrapport russen2019, Anette Frøyland politiet, Klara Øverland UIS
  •  Russ, rus og helsev/helsesjukepleier
  • Våre erfaringer, hva kan foreldre gjøre v/Uteseksjonen, Thomas Stensland
  •  Appell v/russe og vise president for Bryne vgs, Regina Sele, Magnhild Ege Lode
  • Oppsummering, leder av Opplæringsutvalget, Solveig Ege Tengesdal
Til toppen