Endring i nasjonal smitteveileder

Det er gjort noen endringer i den nasjonale smitteveilederen for når elever og ansatte med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke skal komme på skolen.

I denne oppdateringen heter det at alle elever i ungdomsskole og videregående skole som har luftveissymptomer uten kjent årsak, testes og holdes hjemme til de har fått svar. Ved negativ test kan de komme tilbake på skolen når allmenntilstanden er god, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon:

  • "Elever med luftveissymptomer bør følge Folkehelseinstituttets anbefalinger for testing. Per september 2020 betyr det at alle elever i ungdomsskole og videregående skole som har luftveisymptomer uten kjent årsak, testes og holder seg hjemme til de har fått svar. Ved negativ test kan de komme tilbake til skolen når allmenntilstanden er god, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon". Se Folkehelseinstituttets nettsider: Hvis du mistenker at du er syk med koronaviruset (FHI.no).

Dessuten het det tidligere i veilederen at elever og ansatte først kunne komme tilbake på skolen etter at de hadde vært symptomfrie i ett døgn ved gjennomgått luftveisinfeksjon.  I oppdateringen som gjelder nå heter det at:

  • "Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte på skolen. De skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever og ansatte kan komme tilbake til skolen når de føler seg friske og feberfri, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon (noe snørr, tett nese og lett hoste)". Se Folkehelseinstituttets nettsider: Hvis du mistenker at du er syk med koronaviruset (FHI.no).

Hele den nasjonale smitteveilederen finner du her

De nasjonale oppdateringene blir innarbeidet i skolens smittevernregler.

Til toppen