Vg2/Vg3 - Fellesfag

0845

 

På studiespesialiserende studieretning på Vg2 og Vg3 skiller vi mellom to typer fag: Fellesfag og programfag. Fellesfagene er fag du har sammen med resten av klassen din, mens programfag er fag du velger ut fra hvilken type utdanning du sikter deg inn mot etter videregående skole. I tabellen under finner du oversikt over fellesfagene på Vg2 og Vg3. 

Fag
Vg2(uketimer)
Vg3(uketimer)
Norsk 4 6
Historie 2 4
Kroppsøving   2 2
Fremmedspråk 4  
Matematikk* 3(5)  
Religion   3
     
Totalt timetall 15(17) 15

 

*Elevene kan velge å ha matematikk enten 3 eller 5 timer i uken.