Sosiologi og sosialantropologi

Sosiologi og sosialantropologi

Hva handler faget om?

 • Faget er et bredt samfunnsfag som dekker over mange relevante temaer i samfunnet.
 • Faget handler om hvordan man kan forstå relasjonene mellom individer, grupper og samfunn.
 • Faget bruker ulike forklaringsmodeller for å forklare et samfunnsfenomen.
 • Faget ser på sammenhenger mellom enkeltmenneskers handlinger i sammenheng med omgivelsene og med samfunnet de er en del av.

Hvorfor velge sosiologi og sosialantropologi?

 • Områdene vi behandler er aktuelle i din hverdag.
 • Temaene vil engasjere deg og få deg til å tenke etter, for eksempel hvordan vi kan forklare kriminalitet, påvirkning fra mediene og hvorfor godene er fordelt slik de er.
 • Vi ser på hvordan samfunnet er bygget opp, hva som skjer og hvilke konsekvenser det kan få.

 

SSA1

  

Hva lærer du?

Læreplanen i sosiologi og sosialantropologi tar opp temaer som:

           

 • Sosialisering.

Nærmere bestemt samfunnet og menneskene, sosiale avvik, sosiale system samt medier og kommunikasjon.

 • Kulturforståelse.

Nærmere bestemt kultur og kulturelle variasjoner, flerkulturelle samfunn og religioners rolle og funksjon.

 • Produksjon og arbeid.

Nærmere bestemt produksjon og utvikling i nasjonalt og globalt perspektiv, arbeidets betydning og arbeidslivs- og organisasjonsteorier.

 • Fordeling av goder.

Nærmere bestemt fordeling av goder i Norge, sosial mobilitet og vi spør hva som er en rettferdig fordeling av godene.

 • Tenkemåter.
 • Nærmere bestemt forklaringsmodeller, metode og forsk selv.

Sentrale spørsmål

Er faget vanskelig?

Faget er engasjerende, ikke veldig vanskelig, men det krever selvsagt innsats. Faget bygger i stor grad videre på det du har lært i samfunnsfag VG1. Liker du å diskutere og drøfte relasjoner og samfunnsutfordringer? Dette er et svært anvendelig fag for alle samfunnsinteresserte elever

Hvilke fag passer faget sammen med?

Faget er et generelt samfunnsfag som ikke er spesialisert inn på ett konkret område, men som forsøker å forstå relasjonene mellom individ, grupper og samfunnet som en helhet. Kombinasjon med fag som som rettslære, psykologi samt markedsføring og ledelse vil være givende.

Hvordan er eksamen?

Eksamensformen er muntlig.

Tidligere elever om faget

 •  «Det er et kjekt fag hvor vi lærer å tenke oss om»
 • «Man lærer mer om det samfunnet vi lever i og det er jo nyttig»
 • «Jeg klarer nå bedre å forstå hva som skjer både i storsamfunnet og i de   mindre gruppene som for eksempel i familien min og i vennegjengen min».
 • «Vi stiller ofte spørsmål om hva som kan være en mulig forklaring, og det liker jeg»
SSA
Del denne artikkelen på: