Samfunnsøkonomi

Samfunnsøkonomi

Faget tilhører samfunnsfagene, men passer også i kombinasjon med matematikk og språkfag.

Faget handler om hvordan vi kan organisere samfunnet på en mest mulig effektiv måte.

Hvorfor velge samfunnsøkonomi?

Et fag du helt sikkert får bruk for senere i livet.

Det hjelper deg å forstå og å følge med i den offentlige debatten.

Du får kunnskap som gjør at du kan avsløre når politikerne farer med tvilsomme sannheter.

Mye av det du lærer vil du også kunne bruke i andre fag som historie og de andre samfunnsfagene.

Hva lærer du?

Læreplanen i Samfunnsøkonomi tar opp mange temaer som er interessante for elever i videregående skole, som for eksempel: Arbeidsledighet, lønnsforskjeller, finansmarkeder (børser) og miljøproblemer.

Et viktig formål med faget er å bruke kunnskapen på aktuelle problemstillinger, som for eksempel:

 

 • Hva er børsens og finansmarkedenes betydning for økonomien?
 • Hvilke forhold bestemmer etterspørselen etter varer og tjenester?
 
"
 • Hvilke forhold bestemmer tilbudet av varer og tjenester?
 • Hvilke økonomiske systemer er effektive?
 • Hvorfor varierer arbeidsledigheten mye over tid?
 • Hvor stor del av norsk økonomi utgjør olje – og gassvirksomheten?
 • Hva er penger og hvilke funksjoner har de?
 • Hvordan kan Norges Bank påvirke prisstigningen?
 • Hvorfor det er vanskelig å spå om aksjekurser i fremtiden?
 • Hvem betaler for offentlig virksomhet, staten eller du?
 • Hvordan lønningene bestemmes og hvorfor det oppstår lønnsforskjeller?
 • Hvor mye tjener de rikeste i samfunnet?
 • Hvilke tiltak kan myndighetene sette inn mot miljøproblemer?
 • Hva er årsakene til økonomisk vekst?

Noen av disse temaene gjennomgås begge årene, og man går dypere inn i dem i år nummer to. Dette innebærer naturlig nok at faget også er mer krevende det andre året. Et viktig mål med år nummer to er å forberede elevene til alle typer økonomiutdannelser; bedriftsøkonomi, siviløkonomutdannelsen og samfunnsøkonomi.

  

Ofte stilte spørsmål:

 

Er det mye tall og matte i samfunnsøkonomi?

 • Nei, vi ser nesten ikke et tall, og faget på videregående inneholder ikke matematikk.

Er faget vanskelig?

 • Alt man ikke har peiling på kan virke vanskelig til å begynne med, men samfunnsøkonomi er ikke vanskeligere enn andre ting i så måte.

Er faget annerledes enn andre fag?

 • I grunnen ikke, men et særtrekk er at verden forenkles gjennom bruk av modeller.

Modeller, hvordan da?

 • Vi bruker diagrammer som bygger på modeller (forenklinger) til å diskutere sider ved den økonomiske virkeligheten som har betydning for oss alle.

Finnes det beslektede fag?

 •  Ja, alle samfunnsfag er beslektet, men samfunnsgeografi er nok det faget som på mange måter ligger nærmest.

Er det et smart fag å ta hvis man skal studere andre økonomiske fag enn samfunnsøkonomi?

 •  Ja, det inngår som en del av det grunnleggende fellespensum i alle økonomiutdannelser på universiteter og høyskoler

Vil du se mer av hva faget går ut på, kan fagsidene til lærebøkene som brukes hjelpe deg:  https://pareto1-versjon2.cappelendamm.no
Tidligere elever om faget:

 • “Man får en bedre forståelse for hvordan hele den økonomiske samfunnet fungerer. Bedre forståelse av krisene i verden, hvordan pengene, rentene og slik er og hvordan det har en påvirkning på din egen økonomi.”
 • “De som ønsker å lære om økonomi vil få det kjekt om de velger samfunnsøkonomi som et av programfagene sine.”
 • “Man lærer mye om samfunnet og hvordan økonomien fungerer. Dette er nyttig i fremtiden Alt er økonomi.”
 • “Føler jeg har bedre forståelse når jeg leser om slik i aviser og sånt nå. Så det er jeg veldig glad for :). “
 • “Det er lærerikt og passer godt for dem som har lyst til å utdanne seg innen økonomi, eller de som bare har lyst til å erfare noe nytt. Jeg ville også sagt at det er krevende og at man må ha ståpå-vilje og jobbe hardt for å få god karakter ;).”
246_8_40a9d38078ef036debf0d0767b7e8b27_large
Del denne artikkelen på: