Rettslære 1 og 2

Rettslære 1 og 2

Kort beskrivelse av faget:

 • Faget er et samfunnsfag, som står godt alene men som også passer godt med andre samfunnsfag.
 • Faget handler om hvordan samfunnet vårt reagerer på brudd på ulike lover og regler og hvilke konsekvenser dette får for individet.
 • Elevene skal lære å drøfte seg fram til en løsning på ulike konflikter, som dommere

Hvorfor velge Rettslære?

 • Først og fremst fordi det er skolens kjekkeste fag
 • Dernest fordi det er et fag du har behov for i din egen hverdag, både nå og senere.
 • Fordi det er et fag ulikt alle andre fag på skolen, både i innhold og metode.
 • Fordi kriminalitet og lovbrudd interesserer og engasjerer de aller fleste av oss.
 • Fordi dette er et fag som er fritt for pugging.
 • Fordi alle hjelpemidler er tillatt på alle prøver og alle prøver er en ”case” / et lovbrudd som skal løses med deg som dommer.

 

Hva lærer du?

Læreplanen i Rettslære tar opp temaer som:

           

Rettslære 1

Familierett:                 

Hvordan skal eiendelene fordeles når skilsmissen er et faktum?

Hvilke rettigheter har du som mindreårig, i forhold til foreldre og andre?

Arverett:                      

Hvem arver når en slektning dør?

Hvordan virker et testament inn på arveoppgjøret?

Strafferett:

Hva er et tyveri? 

Kan gjerningsmannen dømmes for en form for tyveri?

Hva er en legemsbeskadigelse eller et drap?   Kan noen dømmes for noe?

Arbeidsrett:                

Hva skal til for å få sparken? 

Kunne oppsigelse være et alternativ?

Har du rett på ferie eller feriepenger?

 

Rettslære 2

Avtalerett:                  

Kan en inngått avtale kjennes ugyldig?

Kjøpsrett:                    

Hvis varen du har kjøpt blir forsinket eller det er noe feil med den; hva skal til for at du kan kreve noe og hva har du i tilfelle krav på?

Forvaltningsrett:        

Hva skal til og hvordan går du fram hvis du mener du blir urettferdig behandlet av et offentlig organ, som for eksempel kommunen eller skolen.

                                   
Dette er hovedpunktene i de temaene vi tar opp i Rettslære 1 og 2.  Faget er på 5t i både Vg2 og Vg3.

Alle prøvene er en konflikt eller et lovbrudd som du skal løse som dommer. Løsningen skriver du på en spesiell måte som kalles ”den juridiske metoden”. 

Sentrale spørsmål:

Er faget vanskelig?

 • Nei, men det krever selvsagt innsats som i andre fag. De fleste elevene finner trygghet i å få benytte en ”elektronisk bok” på alle prøvene. Her kan de ha med alt de ønsker av notater, tidligere prøver etc.  I grunnen som en gedigen jukselapp

Er faget annerledes enn andre fag?

 • Ja. Særlig fordi vi tolker reglene i fellesskap for deretter å bruke dem i oppgaveløsningen. Faget tar opp en mengde oppgaver / konflikter og her er rom for diskusjoner og uenighet.  Husk at de fleste rettssakene i dette landet hadde vært helt unødvendige hvis alle var enige i hva reglene faktisk betydde. Her er rom for skjønn og dermed uenighet.

Er faget nødvendig hvis jeg skal studere juss?

 • Tja, men i grunnen ikke.  Klart det kan være en fordel å få innblikk i lover og regler og se hvordan den juridiske metoden virker, men på den andre siden så er vi ikke i nærheten av å kunne gå så mye i dybden og bruke så mange rettskilder i Rettslære som de bruker i Jussen
   

Tidligere elever om faget

 • ”Det kjekkeste er kanskje at hele familien deltar i diskusjonen rundt middagsbordet hjemme, når jeg tar opp en sak fra Rettslæretimen”
 • ”Et fag som virkelig interesserer meg og som jeg vet at jeg får bruk for”.
 • “Veldig kjekt med alle diskusjonene i timene”
 • “Herlig å ha et fag der vi slipper å pugge og slipper begreper og fremmedord og sånn på prøvene “
 • “Jeg skal studere Juss og føler jeg får litt mer peiling på hva som venter meg”.

Eksamen:       

Rettslære 1 har muntlig eksamensform

Rettslære 2 kan være muntlig eller skriftlig eksamen

Del denne artikkelen på: