Psykologi

Psykologi

Hva er psykologi?

- Faget tilhører samfunnsfagene, passer veldig godt sammen med sosiologi og sosialantropologi /sosialkunnskap.

- Psykologi er kunnskap som berører alle områder av menneskelivet.

- Faget er opptatt av menneskets atferd; de ytre synlige handlingene, mentale prosesser – alt det som foregår av tanker, fantasier, opplevelser, vurderinger og beslutninger i mennesket.

 

Hvorfor velge psykologi?

- Et fag som alle har glede og nytte av, uansett senere studier og arbeid.

- Varierte arbeidsmetoder; diskusjoner, film, aktuelle nyheter.

- Du vil oppleve å få en bedre evne til å forstå dine medmennesker.

- Innsikt i bevisste og ubevisste mekanismer om ligger bak egne og andres handlinger, tanker og følelser.

- Du blir nysgjerrig på livet og det som foregår rundt deg. Hvorfor er jeg som jeg er og du som du er?

 

Hvilke kunnskaper vil du få?

- Kunnskap om psykologisk utvikling fra fødsel til død.

- Kunnskap om motivasjon, læring, hukommelse, intelligens, emosjoner og læringsstrategier.

- Kunnskap om hva som kan fremme og hemme vår psykiske helse.

- Kunnskap om hvordan vi kan forhindre fordommer rundt psykiske lidelser.

- Kunnskap om individet som en del av et sosialt fellesskap.

- Kunnskap om ulike psykiske vansker og hvordan vi kan forebygge dette.

- Kunnskap om og forskjellen på forskning, anvendt psykologi og ulike perspektiver.

- Kunnskap om sosialpsykologi; sosialisering, grupper, roller og holdninger, ledelse, konflikt  og konfliktløsning, Kommunikasjon, Helsepsykologi; psykiske vansker og lidelser,  forebygging og behandling

 

Hva vil faget kreve av deg?

- At du jobber jevnt, er aktiv i din egen læring

- At du liker å reflektere, delta i diskusjoner, både i grupper og i klassen

- Aktivitet og engasjement à det gir forståelse og kunnskap

Dette synes årets psykologigrupper om faget:

Spennende og lærerikt fag, man kan knytte det meste man lærer opp mot oss mennesker

Interessant

Relevant for alle

Psykologi er kjekt og du kan få bruk for det i hverdagen

Man ser på ting med nye øyne etter å ha hatt psykologi, og det hjelper en med å forstå hvorfor folk er som de er

Jeg føler faget har fått meg til å forstå venner/mennesker bedre

      

Eksamen

- VG1: muntlig eksamen

- VG2: muntlig /skriftlig

Del denne artikkelen på: