Entreprenørskap & bedriftsutvikling

Entreprenørskap & bedriftsutvikling

I faget entreprenørskap og bedriftsutvikling VG2 driver du en ungdomsbedrift (UB) i sammen med en gruppe av dine medelever gjennom skoleåret. Studieprogrammet er en del av Ungt Entreprenørskap sitt pedagogiske program.

Det å drive en ungdomsbedrift gir elevene erfaring med bedriftsetablering innenfor trygge rammer. Gjennom skoleåret skal elevene etablere, drive og avvikle en ungdomsbedrift med lærer som veileder og en mentor fra lokalt næringsliv. Elevene arbeider ut ifra en konkret produktidé og realiserer denne gjennom produksjon, markedsføring og salg. Grunnlaget for bedriften er elevenes egne ideer, basert på en prosess med idé- og produktutvikling.

I mars måned hvert skoleår arrangeres Entreprenørskapsdagen i regi av Ungt Entreprenørskap og her konkurrer de ulike ungdomsbedriftene i Rogaland mot hverandre. Kategoriene i konkurransen er blant annet beste forretningsplan, beste markedsføring, beste IA-bedrift, beste bærekraftige forretningsidé og beste ungdomsbedrift. Vinnere av den lokale konkurransen går videre til NM og konkurrere da med ungdomsbedrifter fra andre fylker i landet. Programfaget avsluttes med muntlig eksamen.

Kompetansemål VG2:   https://www.udir.no/kl06/ENT1-02/Hele/Kompetansemaal/entreprenorskap-og-bedriftsutvikling-1

Ytterligere informasjon om UB året: https://ungdomsbedrift.no

Entreprenørskap og bedriftsutvikling VG3 er et teoretisk fag med hovedemnene bedriftsutvikling, innovasjon og internasjonalisering. Opplæringen skal gi forståelse for ulike fagområder som ledelse, økonomi, markedsføring, salg og personalpolitikk. Faget skal gi innsikt i innovasjon og hva dette betyr for bedriftsutvikling og verdiskaping. Videre skal faget gi kompetanse om internasjonale markedsmuligheter og Norges rolle i internasjonal økonomi.

Opplæringen skal fremme tverrfaglig forståelse, samarbeidsevne og nettverksbygging. Opplæringen skal stimulere til nysgjerrighet, kreativitet og evne til initiativ, refleksjon, analyse og helhetlig tenkning. Faget skal øke forståelsen for etiske og miljømessige konsekvenser av næringsvirksomhet. Programfaget avsluttes med muntlig eller skriftlig eksamen.

Kompetansemål VG3: https://www.udir.no/kl06/ENT1-02/Hele/Kompetansemaal/entreprenorskap-og-bedriftsutvikling-2

Formålet med programfaget entreprenørskap og bedriftsutvikling er utvikle elevenes personlige egenskaper og holdninger, samt å gi kunnskap og innsikt i hvordan eleven kan se muligheter og å utvikle disse til bærekraftige virksomheter. I en global kunnskapsbasert økonomi er entreprenørskap og innovasjon sentralt for verdiskaping og velferd. Samfunnet kjennetegnes i økende grad av sosialt, kulturelt og økonomisk mangfold. For samfunnet blir individets evne til omstilling og nyskaping viktig. Faget skal bidra til forståelse for entreprenørskap og hvilken rolle entreprenørskap spiller for næringsutvikling i Norge. 

ThinkstockPhotos-176430210

 

VG2 elevers tilbakemelding om faget:

 

«Dette faget er annerledes enn de rene teoretiske fagene og man må ta et større ansvar for egen læring enn i andre fag. Vi arbeider i grupper og får erfare hvordan det er å drive en bedrift, noe som er svært givende. Faget er veldig interessant og det har vært en positiv opplevelse så langt! Jeg vil anbefale faget til alle Vg1 elever!!»

 

«Faget er veldig interessant, men krever innsats fra start til slutt. Om du gjør dette er det veldig lærerikt og gøy. Du lærer masse om hvordan det er å starte ​og drive bedrift i samarbeid med andre. Det er et annerledes fag med mye frihet. Om du velger dette faget er det viktig at du har lyst og gir en innsats, da blir det gøy.»

 

«Jeg synes faget har vært viktig for å gjøre ukene mine mer spennende, timene består for det meste av eget arbeid som vil si at jeg får være med å bestemme selv hva jeg vil jobbe med og hvor. Det er mye arbeid, både på skolen og etter skolen, men jobber en strukturert og målrettet løser det meste seg. Alt i alt et veldig kjekt fag som byr på litt utfordringer.»

 

«Faget er veldig gøy og annerledes fra de andre lese-fagene. Faget utfordrer deg selv til å være kreativ og kan virkelig hjelpe deg senere i arbeidslivet. Faget gir hverdagen et ekstra løft og hjelper til å gjøre skoledagen litt bedre.»

 

«Jeg synes at faget er utrolig lærerikt. Det er et utrolig praktisk fag, med få teori-timer, noe som kan være motiverende for mange. De ulike "utfluktene" eller konkurransene vi deltar på er spennende og har, i vårt tilfelle vært motiverende for videre arbeid. Vi praktiserer teorien i markedsføring og ledelse, og jeg er utrolig glad for at jeg valgte entreprenørskap og bedriftsutvikling.»

Fagkombinasjoner som anbefales:

  • Markedsføring og ledelse
  • Samfunnsøkonomi
  • Psykologi
  • Rettslære
  • Realfag (hvis en går med en grunder drøm..)
Del denne artikkelen på: