Språk, samfunnsfag og økonomi

Språk

Tabellen under viser hvilke programfag skolen tilbyr innen dette programområdet

Ved å klikke på faget vil du kunne lese mer om det enkelte fagets innhold.

Fag
Vg2(uketimer)
Vg3(uketimer)
 Samfunnsøkonomi 1 5  
Samfunnsøkonomi 2
(bygger på samf.øk 1)
  5
 Sosiologi og sosialantropologi 5  
Samfunnsgeografi 5 (5)
 Sosialkunnskap                               5
 Politikk og menneskerettigheter   5
 Entrepenørskap og bedriftsutvikling I 5  
 Entreprenørskap og bedriftsutvikling II    5
 Rettslære 1 5  
 Rettslære 2   5
 Internasjonal engelsk
(tilbys på vg2 og vg3)
5 (5)
Samfunnsfaglig engelsk
(Bygger på internasjonal engelsk)
  5
Psykologi 1 5  
Psykologi 2   5
Markedsføring og ledelse 1 5  
Markedsføring og ledelse 2
(Bygger på MFL1 ) 
  5
Totalt timetall 15 15