Miljølærer

Annette Nordbøe er vår nye miljølærer! Hun jobber spesielt med å skape et godt skolemiljø. Det betyr at hun er en god del sammen med våre elever i læringssenteret, ute i pausene, på turer osv.

Annette er tilgjengelig for alle elever på skolen og har taushetsplikt. Du kan ta kontakt med henne på e-post eller telefon, eller komme innom på kontoret som er i 3. etg. om du har noe du ønsker å snakke om.

E-post:  Annette.Rossbakk.Nordboe@skole.rogfk.no

Tlf: 416 38 776

FullSizeRender