Elevrådet

På St. Svithun har vi et vellfungerende elevråd og et elevrådstyre som er her for å ivareta elevenes interesser og sikre at elevene får være med å bestemme. Elevrådet består av en tillitsvalgt fra hver klasse og administreres av elevrådsstyret. Den tillitsvalgte skal fronte sin klasses meninger i saker, og fremme eventuelt nye saker. Hvis du er en person som er engasjert i det som skjer rundt deg, er kanskje elevrådet stedet for deg. 

Elevrådsstyre 
Styret er et utvalg på et mindre antall personer av elevrådet som skal stå for den daglige driften og lede elevrådsmøtene. Vi er et svært aktivt styre og har møter en gang i uken.

Elevrådet

 

Styret består pr 2018 av:

Leder                    
Kjersti Stangeland 

Nestleder
Martin Enoksen

Medlemmer av styret 

  • Tim Kinnari, botsjef, smu
  • Sami Bouchfar, økonomiansvarlig, smu
  • Sigurd Blakkestad, SMU
  • Jama Mohammed
  • Sophia Too, sekretær
  • Thomas Berg Paulsen, amu
  • Jesper Godal, SMU
  • Ole Hagemann
  • Karton Fjeldberg, internasjonal ansvarlig

Kontakt info:
Ta kontakt med elevrådstyret enten via:

Leder:

Tlf: 941 81 429 

Eller

Skolens elevrådskontakt
Tlf: 971 88 981/ arild.enge.helgoy@skole.rogfk.no