Talenter mot toppen

Emil Vatne

Er du den nye Aleksander Kristoff, Camilla Herrem eller Sarah Louise Rung?

Drømmer du om å bli verdens beste tennisspiller? Vinne VM med håndballjentene? Få OL-medalje i roing? Delta i Tour de France? Da skal du velge Talenter mot toppen!

Talenter mot toppen (TMT) er utdanningsprogrammet for deg som virkelig ønsker å satse på idretten din. Du er blant de beste i din årsklasse i din idrett, og har viljen til å legge ned arbeidet som trengs for å nå toppen. Vi hjelper deg på veien!

På TMT får du personlig oppfølging fra de fremste trenerne innenfor din idrett, og det idrettsfaglige innholdet blir kvalitetssikret gjennom Olympiatoppen. Vi lar deg kombinere idrett og skole under optimale betingelser, og forbereder deg på det som kreves for å prestere på et internasjonalt nivå.

Hvilke skoler har TMT?

TMT tilbys som studiespesialiserende på St. Svithun vgs, og i kombinasjon med bygg- og anleggsteknikk på Jåttå vgs.

Hva må til for å komme inn?

På TMT må du være være villig til å satse alt på idretten, i tillegg til skolearbeid. Du må ha høy selvdisiplin og være innstilt på å trene mange timer i uken. Du skal ha holdninger, ambisjonsnivå̊, innstilling og treningsiver i samsvar med det som kreves av en framtidig toppidrettsutøver. TMT er et krevende utdanningsprogram, og for å komme inn på St. Svithun må du ha 4 i snitt fra ungdomsskolen for å klare kombinasjonen av trening og studiespesialisering. Les mer om opptaksvilkår.

Hvordan søker jeg?

Først søker du via www.vigo.no, deretter fyller du ut  dette skjemaet. Søknadsfrist 1. mars!

Hvordan er skolehverdagen?

Klassen består av opptil 28 elever fra ulike idretter. Du har en blanding av trening og skolefag, men starter hver skoledag med trening. Mandag, onsdag og fredag trener du i særidretten din, tirsdag og torsdag er det motorikk og teknikktrening sammen med resten av TMT-klassen. Vi er opptatt av «24-timers-utøveren» og legger vekt på at elevene skal ha en god balanse mellom trening, kosthold, søvn og fritid. Du kan gjennomføre skolegangen på tre år, men vi åpner også for at du kan bruke et fjerde år dersom du trener mye. 

Hva er det beste med TMT?

Talenter mot toppen samarbeider med Olympiatoppen og har tilgang til de best kvalifiserte trenerne innenfor de ulike idrettene. I tillegg jobber vi med skadeforebygging og kostholdsveiledning. Vi forbereder deg på å tåle, både fysisk og psykisk, den treningen og belastningen som kreves for å prestere på et internasjonalt nivå. Det blir også et veldig godt miljø i en klasse der alle elevene har et disiplinert og seriøst forhold til idretten sin. Vi får et unikt fellesskap på tvers av de ulike idrettene. Dette er også noe Olympiatoppen er opptatt av: En roer kan lære mye av en svømmer – og motsatt. 

Kan jeg ta videre studier på høgskole eller universitet etterpå?

Ja, det kan du. TMT på St. Svithun vgs er et studiespesialiserende utdanningsprogram med fordypning i realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. Du kan få generell eller spesiell studiekompetanse etter endt skolegang.

Kan jeg kombinere TMT med yrkesfag?

Ja, det kan du. TMT tilbys også i kombinasjon med Bygg og anleggsteknikk ved Jåttå videregående skole.

Hvordan søker jeg?

Du søker Studiespesialisering med toppidrett på vigo.no. På Jåttå vgs søker du på Bygg- og anleggsteknikk på vanlig måte, og får status som TMT-elev etter at du er kommet inn. 

Etter at du har søkt på vigo.no, fyller du ut  dette skjemaet der du forteller om idretten din, prestasjonene dine, ambisjoner videre samt informasjon om klubb, trener og treningsmengde. Se her for opptakskrav

Hvilken rolle har Olympiatoppen og Rogaland Idrettskrets?

Rogaland Idrettskrets (RIK) har et administrativt ansvar for det sportlige tilbudet. Vi tilrettelegger for uttak av kandidater til TMT gjennom informasjonhenting fra utøvernes særforbund/særkrets. RIK engasjerer særidrettstrenere anbefalt av særforbund/særkrets, og basistrenere anbefalt av Olympiatoppen Sørvest (OLTSV). OLTSV kvalitetssikrer det idrettsfaglige opplegget, og samarbeider også med Universitetet i Stavanger om tilrettelegging ved videre studier.

For foreldre

Talenter mot toppen (TMT) er et utdanningstilbud for morgendagens toppidrettsutøvere. TMT skal bidra til at treningsvillige og ambisiøse ungdommer skal kunne nå målet om en framtidig internasjonal idrettskarriere, samtidig som de får et godt grunnlag for høyere utdanning og/eller framtidig yrkesvalg.

Utøvere ved TMT har en krevende skoledag. De får en tilrettelagt hverdag for at trening og skolegang skal kunne være optimal. Elevene følges tett opp skolefaglig og får særskilt tilrettelegging i forbindelse med treningssamlinger og konkurranser. Skolen har egne fraværsordninger som gjelder ved idrettsfravær.

 

Målet med Talenter mot toppen er å

  • legge best mulig grunnlag for å nå internasjonale prestasjoner
  • sikre dagens og framtidens toppidrettsutøvere muligheten til å kunne kombinere toppidrettsutvikling med utdanning
  • skape et unikt læringsmiljø for elever og lærere
  • bidra til å få fram utøvere til et høyt nivå innenfor en trygg ramme, forankret i kjente omgivelser